Home Politiek D66 VVD en D66 willen primeur met onafhankelijk onderwijsadviseur

VVD en D66 willen primeur met onafhankelijk onderwijsadviseur

AMSTELVEEN – De fracties van de VVD en D66 willen dat Amstelveen de eerste Nederlandse gemeente wordt met een onafhankelijk onderwijsadviseur voor ouders en scholen. Deze adviseur moet gaan helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen.

D66 en VVD willen dat kinderen met een extra zorg-/onderwijsbehoefte meer op reguliere scholen onderwijs volgen. De fracties stellen dat leerlingen nog te veel worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Volgens de partijen is het ‘passend onderwijs’ nu vaak een ‘one way ticket’ naar het speciaal of gespecialiseerd onderwijs, in plaats van een manier om maatwerk te leveren zodat leerlingen op reguliere scholen kunnen blijven.

Wirwar van regels

Saloua Chaara, D66-raadslid: “We hebben de afgelopen tijd veel met ouders en scholen gesproken over wat er nodig is om inclusie in het onderwijs te stimuleren. Daaruit bleek dat ouders vinden dat door de wirwar van regels het kind, de ouder en de leraar soms uit het oog verloren raken.”

Ze vervolgt: “Zo is niet altijd duidelijk wie wat doet, en missen ouders duidelijke informatie over welke onderwijs-en zorgvoorzieningen er in de regio zijn. Ouders noemden veel behoefte te hebben aan één contactpunt waar ze even binnen kunnen lopen of kunnen bellen als ze vragen hebben. Én er is behoefte aan een onafhankelijke ondersteuner die kan bemiddelen als ouders en scholen er samen niet uitkomen. Nu worden onafhankelijke deskundigen vaak alleen ingezet als situaties escaleren en al vastgelopen zijn. Daarom willen we experimenteren met een onafhankelijke onderwijsadviseur om ouders en leraren hierbij te helpen.”

Je staat als ouders 1-0 achter

Bas Zwart van de VVD vult aan: “Ouders hebben een kennisachterstand over passend onderwijs. De instanties waarmee je in discussie over passend onderwijs terecht kan komen kennen elkaar goed en hebben onderlinge afhankelijkheden. Je staat als ouders snel 1-0 achter in zo een discussie.”

De VVD en D66 vinden dat het voor ouders niet altijd gemakkelijkis om een advies te begrijpen en soms om het te accepteren. “Er is behoefte aan duidelijke informatie, advies én hulp in het complexe systeem van instanties rondom passend onderwijs,” aldus Zwart.

Veruit de meeste partijen hebben al aangegeven zeer positief tegenover het plan van Zwart en Chaara te staan. Beiden hopen dat de functie in 2022 in Amstelveen en daarmee Nederland kan worden geïntroduceerd.

Mobiele versie afsluiten