Home Openbaar vervoer VVD: ‘Autoluw Amsterdam verschuift parkeerproblematiek naar Amstelveen’

VVD: ‘Autoluw Amsterdam verschuift parkeerproblematiek naar Amstelveen’

De Amstelveense VVD vreest dat het plan om Amsterdam zo veel als mogelijk autoluw te maken, gevolgen gaat hebben voor de inwoners van Amstelveen. De lokale fractie heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de Vervoersregio Amsterdam. 

De voorzitter van de Vervoersregio Amsterdam (tevens D66-wethouder verkeer in de hoofdstad) heeft volgens de VVD aangegeven dat het autoluw maken van  Amsterdam haar grootste prioriteit is. De Amstelveense  VVD zou graag zien, dat hierbij rekening gehouden wordt met de gevolgen voor Amstelveen.

VVD-raadslid Menno van Leeuwen is duidelijk:: “Het autoluw maken van Amsterdam verschuift het parkeerprobleem naar de omliggende gemeentes. Continue parkeren hier auto’s om vervolgens naar de tram te lopen of een vouwfiets uit de kofferbak te halen en richting Amsterdam te fietsen. In onze ogen is het juist de taak van de Vervoerregio om dit soort problemen tegen te gaan.”

Betaalbaar en fijnmazig OV

Naast het waterbedeffect dat volgens Van Leeuwen Amstelveen treft, maakt de VVD  zich tevens  grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen in het openbaar vervoer. Een betaalbaar en fijnmazig OV is voor de VVD een  randvoorwaarde om mensen te verleiden om de auto vaker te laten staan. 

Van Leeuwen vindt het daarom onbegrijpelijk, dat wordt voorgesteld om het OV te versoberen. “De VVD Amstelveen is geen voorstander van het inperken van het autogebruik  aangezien veel mensen voor hun werk afhankelijk zijn van hun auto. Daarnaast is de verwachting, dat over een paar jaar de meeste auto’s emissieloos zullen rijden. Ook heeft Corona ons geleerd, dat tijdens een pandemie het OV eigenlijk nauwelijks een optie is en autogebruik gewoon mogelijk moet blijven tot het moment dat er daadwerkelijk volwaardige alternatieven voorhanden zijn.”

Mobiele versie afsluiten