Vragen en antwoorden...

Tijdens een Microsoft Teamssessie met leden van de Amstelveense commissie Burger en Samenleving hebben wij -de Stichting AAN!- ons donderdag 14 januari 2021 gepresenteerd. Dat deden wij met het filmpje dat bovenaan deze site staat en met een mondelinge toelichting. Natuurlijk was er ook ruimte voor vragen. Die vragen hebben wij geclusterd naar onderstaande onderwerpen.

Willen jullie samenwerken met RTVA?

Wij sluiten geen enkele vorm van samenwerking uit. Ook niet met RTVA. Relevant is het draagvlak en daarbij moeten we wel eerlijk zijn. AAN! is opgericht door de voormalige redactie van RTVA omdat er grote verschillen in visie waren. Wij willen graag samenwerken met partijen die qua visie grotendeels ook op onze golflengte zitten. Dat moet dan gebeuren op basis van gelijkwaardigheid. Maar we willen eerst dat de samenwerking met NH als een huis staat. Daarna willen we met iedereen praten.

Gaan jullie nieuws brengen op TV?

Ja. Om een kanaal te verkrijgen via bijvoorbeeld Ziggo of KPN is een licentie nodig. Die hebben wij niet. Maar onze partner NH heeft wel een frequentie bij deze providers. NH zal -vanuit onze samenwerking- met een Amstelveen Magazine komen op het kanaal van NH. Wij de content, NH het medium.

Kunnen jullie het 'samen met de samenleving nieuwsmaken' toelichten?

Naast dat we met onze poten in de Amstelveense klei staan, willen we de Amstelvener actief benaderen via een burgerpanel. Dit wordt een vaste groep Amstelveners (waar iedere Amstelvener zich bij kan aansluiten) waaraan regelmatig wordt gevraagd wat er leeft en hoe zij over actuele zaken denken. Vanuit deze input kunnen interviews en reportages worden gemaakt. Het zijn dus niet meer alleen de redacteuren die met input komen. AAN! maken we samen met alle Amstelveners.

Waarom zijn jullie nu pas online gegaan en niet eerder?

Om een nieuwsorganisatie -zoals wij voor ogen hebben- op te tuigen is tijd en ook geld nodig. Daarom brengen we op het ogenblik ook nog geen nieuws. Achter de schermen wordt met vrijwilligers druk gewerkt om alles voor elkaar te boksen. Daarnaast moeten wij onze partner NH toch enige garanties kunnen bieden. Pas als wij onze partner een gedegen samenwerking kunnen beloven, kunnen we alles in stroomversnelling brengen.

Waarin onderscheidt AAN zich van RTVA?

Wij willen geen flauw aftreksel zijn van een landelijke omroep. Er zijn genoeg praatprogramma’s. Wij willen lokaal betekenis hebben vanuit een journalistieke insteek. Relevant voor Amstelveen. Wij zijn een moderne digitale omroep die de nadruk legt op nieuws vergaren samen met iedere Amstelvener. Dit nieuws vergaren gebeurt niet vanuit een kantoor. We gaan werken vanuit buurthuizen, bibliotheken, horecagelegenheden en andere openbare ruimtes. En op straat, want daar gebeurt het. Als omroep willen wij niet alleen zenden, maar ook ontvangen. Nieuwe digitale ontwikkelingen volgens we op de voet en omarmen we. Daarin willen we voorloper zijn. Daarnaast is opleiden van jong talent speerpunt bij ons. Daarin kunnen uitblinken omdat we samenwerkingsverband met de professionals van NH Media.