Home AANdacht Voorzieningen voor senioren in Amstelveen: “Veel kan beter”

Voorzieningen voor senioren in Amstelveen: “Veel kan beter”

Net als heel Nederland, vergrijst ook Amstelveen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente, die inzichtelijk gemaakt zijn door ABF Research. Gerard Miltenburg (70) is namens de ouderenbonden lid van de Participatieraad Sociaal Domein, een adviesorgaan voor de gemeente over diverse sociale thema’s. Als senior weet hij als geen ander hoe het is om oud te zijn in Amstelveen. “Amstelveen is op zich een prima stad, maar veel kan beter.”

Gerard probeert in de Participatieraad de belangen van ouderen te vertegenwoordigen. “Ik wil dat Amstelveen een stad is waar senioren volwaardig kunnen meedoen. Dat betekent dat we voor een aantal thema’s, die van belang zijn voor senioren, aandacht vragen, zoals wonen, zorg en welzijn.”

Tekort zorgpersoneel

De prognose van ABF Research laat zien dat het percentage 75-plussers in Amstelveen van 9,5 procent in 2020 zal stijgen naar 12,8 procent in 2050. Volgens wethouder Marijn van Ballegooijen is vooral het vinden van voldoende zorgpersoneel het grote knelpunt. “We hebben grote moeite om mensen te vinden voor in de zorg en ook voor hulp bij houdhouding. Het gaat zo niet meer. Als er iemand ziek is hebben we geen vervanging. Daarom hebben we een regeling gemaakt dat zorgmedewerkers voorrang krijgen op de woningmarkt. De salarissen zijn landelijk recentelijk verhoogd. We hopen dat we dan gaan zien, dat meer mensen kiezen voor ‘hulp in huishouding’.” 

Het is niet alleen lastig om nieuwe mensen aan te trekken in de zorg. Er is ook een groot verloop. “We moeten zorgen, dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt. Vaak stoppen zorgmedewerkers met het werk omdat het te zwaar is. Daarover zijn we in overleg met zorgverleners. En we hebben ook opleidingsprogramma’s voor zijinstromers, een leerwerktraject, waarbij ze leren en meteen een salaris verdienen”, vertelt van Ballegooijen. “We moeten ongetwijfeld nog meer doen. Die wachtlijsten en de hoge werkdruk zijn de grootste uitdagingen voor de zorg in de toekomst.”

Mantelzorgers

In Amstelveen zijn er zo’n 8.000 mantelzorgers. Door het tekort aan zorgpersoneel ligt er ook een grotere last op de schouders van de mantelzorgers in Amstelveen. Van Ballegooijen: “Het tekort aan voldoende zorgplekken en personeel betekent dat veel mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat geeft extra druk voor de mantelzorgers. Daarom hebben we in Amstelveen een programma gemaakt om die veel meer te ondersteunen. Het is vaak een zware en eenzame taak om dag in, dag uit voor iemand te zorgen. Een persoon met dementie heeft al snel te maken met tien verschillende instanties. Het is veel uitzoekwerk en erg stressvol. Daarom hebben we het aantal ouderenadviseurs en mantelzorgconsulenten uitgebreid.  Zij kunnen het regelwerk overnemen. Ook zorgen we voor koffiemomentjes met andere mantelzorgers om met elkaar te kunnen praten.”

Wonen

Op het gebied van wonen, valt ook nog winst te behalen, zegt Gerard. “Veel senioren wonen in kasten van huizen, waar graag gezinnen willen wonen. Maar er vindt geen verplaatsing plaats, omdat er geen geschikte woonruimte beschikbaar is. We willen dat er wordt voorzien in de woonbehoefte van senioren, zodat ze plaats maken. Zo los je twee problemen tegelijk op. Daar hameren wij sterk op.” 

“De oudere is geen eenheidsworst”

Gerard Miltenburg – Lid Participatieraad Sociaal Domein

Daar is de gemeente wel al mee bezig. Zo is er in de woonvisie van de gemeente de woonzorgvisie opgenomen. “Ouderen willen wel verhuizen, maar dan binnen Amstelveen en naar een mooi huis dat geschikt is, zonder trap. Daarom moeten er meer woningen voor ouderen en meer woonvormen geschikt voor ouderen komen. Zo bouwen we momenteel woningen naast een gezondheidscentrum en een buurtcentrum. Dan is de huisarts op loopafstand en als je niet meer voor jezelf kookt, kun je een keer in de week een maaltijd bij het buurtcentrum halen. De omgeving is erg geschikt voor ouderen.  Maar dan moeten we wel zorgen, dat die woningen ook bij ouderen terecht komen.”

De weg vinden

Toch weten volgens Gerard ouderen soms slecht te weg te vinden naar de juiste hulp. “Op zich is het best een fijnmazig systeem. Het is in Nederland best versnipperd op het gebied van zorg.  Sommige zaken gaan via de  zorgverzekeraars, sommige via de WLZ (Wet Langdurige Zorg), maar er vallen ook belangrijk dingen onder de WMO. Mensen zeulen van loket naar loket om een oplossing te vinden. Daar is best veel te winnen. Dat de regie op de zorg wat verbeterd wordt, waardoor het voor ouderen makkelijker wordt de weg vinden in het doolhof van welzijnsvoorzieningen.”

Een van de organisaties waar de gemeente meer werkt, is MEE. MEE biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning, voor iedereen in gemeente Amstelveen. Maar volgens Gerard wordt daar weinig gebruik van gemaakt. “Mensen moeten daar ook de weg naar toe weten te vinden. De gemeente zet wel eens een pagina in het Amstelveens Nieuwsblad met een overzicht van alle voorzieningen, maar een maand later is men het vergeten. ” 

Een oplossing ziet hij in de ouderenadviseurs van Participe Amstelland. “Zij helpen helpen om de juiste weg te vinden. Die mogelijkheid moet op alle plekken bekend worden gemaakt en het bezoek moet zo laagdrempelig mogelijk worden. Voor sommige ouderen is het een grote stap.” 

Geen eenheidsworst

“We moeten ons wel realiseren, dat de ouderen niet een homogene groep is. Je hebt senioren die totaal geen initiatief tonen, maar je hebt ook een belangrijke groep senioren, die vooral dingen zelf willen regelen. Met alle groepen moet je rekening houden. En vooral niet allemaal tot achter de komma willen invullen, maar ruimte geven voor initiatieven. De oudere is geen eenheidsworst.”

Mobiele versie afsluiten