HomeAmstelvenersOnderwijsinspectie schrikt van gang van zaken op Karel Eykmanschool

Onderwijsinspectie schrikt van gang van zaken op Karel Eykmanschool

AMSTELVEEN – De Karel Eykmanschool in Westwijk is ernstig tekort geschoten. Dat valt op te maken uit de brief die de Onderwijsgroep Amstelland heeft gestuurd aan de ouders en verzorgers. Aanleiding is het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de behandeling van een toen zesjarig jongetje door leerkrachten. De directeur van de school heeft zijn werk neergelegd. 

Het jongetje zou stelselmatig zijn getreiterd door docenten. De familie Banachek, luidde bij onze mediapartner NH Nieuws en de Onderwijsinspectie eerder de noodklok nadat ze meerdere keren tevergeefs probeerde met de school in gesprek te gaan over de behandeling van hun zoontje.

Onvoldoende

De Onderwijsinspectie heeft de school onderzocht op negen punten, zogeheten standaarden. Vijf daarvan zijn beoordeeld als ‘onvoldoende’. Uit de brief blijkt onder meer dat de Onderwijsinspectie vindt dat de Karel Eykmanschool ‘beter zicht moet houden op de ontwikkeling van de leerlingen’. En dat er ‘een duidelijk aanspreekpunt voor de ouders moet komen om het pesten tegen te gaan’.

Wat betreft de overige punten is de inspectie, volgens de Onderwijsgroep, tevreden maar ziet ze nog wel ruimte voor verbetering. Zo constateert de Onderwijsinspectie onder meer dat de ‘leeropbrengsten en de pedagogische-didactische kwaliteit van het onderwijs voldoende zijn’. 

Conclusies

Volgens de onderwijsinstelling heeft de inspectie tijdens het onderzoek klassen bezocht en ook met de directie en intern begeleiders gesproken. Daarnaast hebben negentig ouders een vragenlijst ingevuld. Daaruit blijkt volgens de Onderwijsgroep dat een ‘ruime meerderheid’ van de ouders aangeeft dat hun kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.

Toch zijn de conclusies de directeur van de Karel Eykmanschool niet in de koude kleren gaan zitten. Hij heeft om ‘een time-out’ gevraagd en is ‘enige tijd afwezig’. De bestuurder wordt vervangen door de adjunct-directeuren, bijgestaan door externe onderwijsexperts.
De Onderwijsinspectie bezoekt de Karel Eykmanschool begin volgend jaar opnieuw en dan moeten de onvoldoendes zijn weggewerkt.

‘Rol Onderwijsgroep onderzoeken’

De Karel Eykmanschool is onderdeel van de Onderwijsgroep Amstelland die meerdere scholen heeft in de regio. De VVD-fractie in Amstelveen maakte zich al eerder ernstige zorgen over de kwestie. Nu deze brief naar buiten is gekomen, vraagt VVD-raadslid Bas Zwart zich af wat de rol is die het bestuur van de Onderwijsgroep zelf heeft gespeeld in de affaire en hoe dat zit op de andere scholen.

“Het bestuur van de Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor de controle op deze school”, zegt Zwart: “Ik maak me zorgen over de wijze waarop ze die controle uitvoeren. Ik heb het gevoel dat het te veel gedecentraliseerd is en dat de controles onvoldoende zijn.”

De hand in eigen boezem steken, mist Zwart in de brief aan de ouders. “Dat gaat niet goed op school. Maar de Onderwijsgroep zelf heeft zaken ook niet goed uitgevoerd en dat lees ik niet terug in de brief aan de ouders.” Zwart wil daarover opheldering vragen in de gemeenteraad

‘Emotionele dag’

“D’r valt wel iets van je schouders op het moment dat de bevestiging komt”, zegt vader Oleg Banacheck: “Het is een emotionele dag voor ons. Het heeft wel heel wat teweeg gebracht in ons gezin.”

Zijn zoontje zat tijdelijk op een andere school in Aalsmeer maar zit nu thuis. Er wordt nog naar een definitieve oplossing gezocht voor hem. Banachek wil nu vooral vooruitkijken. “We zijn in gesprek met de Onderwijsgroep Amstelland om te kijken hoe het nu verder moet met hem.”

De conclusies van de Onderwijsinspectie die door de Onderwijsgroep Amstelland in een brief naar de ouders is gestuurd.
Punten waar de school onvoldoende op scoort en die beter moeten:
- Beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
- Voor álle leerlingen die dit nodig hebben moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld, die aan alle wettelijke eisen voldoet
- Een duidelijk aanspreekpunt voor de ouders voor het tegengaan van pesten
- Ruimte bieden aan het team voor het leren van elkaar en het voeren van het professionele gesprek
- Beter en meer communiceren over doelen en resultaten van de school en dialoog zoeken met de omgeving
Punten die de Onderwijsinspectie voldoende vindt (maar waar nog wel ruimte is voor verbetering):
- De leeropbrengsten zijn voldoende
- Dat geldt ook voor de pedagogische-didactische kwaliteit van het onderwijs
- Leerkrachten geven duidelijk en gestructureerd les
- Kinderen voelen zich veilig op school

AANRADERS