HomeMilieu en duurzaamheidStikstof verminderen? Deze boeren verkopen hun melk dichtbij en bezorgen op bakfiets

Stikstof verminderen? Deze boeren verkopen hun melk dichtbij en bezorgen op bakfiets

De veestapel inkrimpen is een manier om de stikstofuitstoot van de agrarische sector terug te dringen, maar niet de enige manier. Ook het verkorten van de route van producent naar consument kan daaraan bijdragen. En dat is precies wat de coöperatie Boeren van Amstel beoogt. De melk van de boeren uit de coöperatie in Ouderkerk aan de Amstel is maximaal tien kilometer verderop, bij supermarkten en restaurants in en rondom Amsterdam, verkrijgbaar.

Boeren van Amstel bestaat uit 18 boeren die kleinschalig boeren. “We willen geen stallen met 600 koeien”, benadrukt directeur Michel Penterman in gesprek met NH Nieuws. Welke getallen moeten we dan wel aan denken? Neem de boerenfamilie Van Blaaderen, die op hun terrein in de Bovenkerkerpolder 110 koeien, 45 stuks jongvee en 10 schapen houden. 

Een deel van de melk wordt stikstofvrij bezorgd, op de bakfiets. Dat is te doen, want Boeren uit Amstelland verkoopt de melk voornamelijk aan horeca in Amsterdam. En voor wie nog niet overtuigd is dat de coöperatie in harmonie met de natuur probeert te boeren: de winst van de melkopbrengst wordt geïnvesteerd in het omringende landschap en het welzijn van weidevogels, voor wie Amstelland een belangrijke kraamkamer is. 

Bescherming weidevogels

Directeur Penterman vertelt wat de boeren zoal doen om de weidevogels te beschermen: “We maaien later zodat de kleintjes uit het ei kunnen komen, we laten water op het land staan; plasdras noem je dat, gebieden waar geen zware trekkers kunnen rijden, en waar geen koeien kunnen grazen. En we planten zaden die voor biodiversiteit zorgen, zodat de weidevogels ervan kunnen eten.”  

Waar veel boeren vandaag in Stroe waren om te protesteren tegen de kabinetsplannen, bleef Boeren van Amstel-boerin Marian Hogenhout vandaag dicht bij huis. “Ik had het plan om vandaag naar de stad te gaan”, vertelt ze voor de camera van NH Nieuws, “om melk te verkopen aan horecazaken.”  

De protesten vandaag waren in het Gelderse Stroe omdat daar de hardste klappen worden verwacht – vanwege de nabijheid van de Veluwe, kwetsbaar Natura 2000-gebied. Boeren in Amstelland zullen in iets mindere mate moeten afschalen, maar Marian denkt dat dat al niet haalbaar is voor haar kleine boerenbedrijf. 

Voedsel uit het buitenland? 

Ze maakt zich zorgen, onder andere om het ideaal van de Boeren van Amstel: de korte keten. “Als de helft van de boeren hun land niet meer kan gebruiken, kun je Nederland niet meer voeden en moet je dat voedsel uit het buitenland halen.”

Ook het toekomstperspectief van boerenfamilies stemt haar droevig. Vooral in Gelderland is de nood nu dus hoog. “Daar zijn ze nog veel strakker met de regels, dus je wilt dat de boeren in Stroe zich gesteund voelen. Daarom zijn we die kant op gegaan.” Inderdaad, Marians man en dochter waren vandaag wél in Stroe.

Penterman laat weten dat hij heel benieuwd is wat de kabinetsplannen voor de coöperatie betekenen, maar hij erkent dat de sector een ‘relevante bijdrage moet leveren’ aan de stikstofreductie. 

NH Nieuws
NH Nieuws
AAN! heeft een samenwerkingsverband met NH Nieuws. Onze twee redacties trekken gezamenlijk met elkaar op om de verhalen uit Amstelveen (en omstreken) te vertellen.

AANRADERS