HomeAmstelvenersStartnotitie 58 meter hoge woontoren Ouderkerkerlaan naar gemeenteraad

Startnotitie 58 meter hoge woontoren Ouderkerkerlaan naar gemeenteraad

AMSTELVEEN – De startnotitie voor een 58 meter hoge woontoren op de hoek van Ouderkerkerlaan/Beneluxbaan gaat worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op de plek waar de grotendeels uit hout opgetrokken toren moet komen staan nu de voormalige Mercedesgarage en een tankstation.

Het plan voor ‘Amstelwood’, zoals de toren moet gaan heten, werd in 2019 ingediend bij de gemeente. Buurtbewoners staan echter niet te springen om een hoge toren in de achtertuin te hebben. De locatie biedt volgens de gemeentelijke richtlijnen echter ruimte om hoogbouw te plegen.

De buurtbewoners hebben kunnen zorgen dat enkele zaken worden aangepast in het project. Zo zullen de bewoners het gebouw via de kant van het huidige gaan bereiken met de auto.

Duurzaam gebouw voor middeninkomens

Wethouder Floor Gordon, wethouder ruimtelijke ordening, over de voorlopige plannen: “Het gebouw kan voor een aanzienlijk deel worden opgetrokken uit hout, is duurzaam en biedt met 130 betaalbare en duurzame woningen woonruimte aan met name de middeninkomens. Iets meer dan de helft zijn koopwoningen. Na buurtconsultatie is besloten om de toegang niet aan de woonwijk zijde te situeren maar aan de straatkant. Ook zet de ontwikkelaar in op behoud van een supermarktfunctie. Het parkeren zal inpandig plaatsvinden en de hoeveelheid groen op het nu verharde terrein neemt toe.”

Zorgen over de hoogte van het gebouw kan de gemeente niet wegnemen: de hoogte is niet gewijzigd.

Vervolgproces

Bewoners die een reactie hebben gegeven op de concept-startnotitie, krijgen hierover bericht van de gemeente. Na behandeling van de startnotitie door de gemeenteraad en vaststelling ervan kan een bestemmingsplan worden opgesteld. Tegelijk met zo’n plan maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan dat eisen stelt aan architectuur, vormgeving en materiaalkeuze van het beoogde gebouw. Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan kan samen met het ontwerp bestemmingsplan te zijner tijd ter inzage worden gelegd.

AANRADERS