HomeOnderwijsRaad van State tikt Amstelveen op vingers: wél ruimte voor islamitische basisschool

Raad van State tikt Amstelveen op vingers: wél ruimte voor islamitische basisschool

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen mag de komst van een islamitische basisschool niet tegenhouden. Dat heeft de Raad van State vanochtend bepaald in een zaak die door de gemeente was aangespannen, na een meningsverschil hierover met minister Slob van Onderwijs en Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland.

Het begon allemaal met de aanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland, kortweg SIO. De stichting wil in Amstelveen een islamitische basisschool oprichten. Om voor financiering in aanmerking te komen, moet de instelling worden opgenomen in het Plan voor Scholen 2020-2022. Een voorwaarde is dat de school op termijn voldoet aan de stichtingsnorm van 290 leerlingen.

De gemeente Amstelveen betwijfelt of de school dit aantal haalt op grond van het aantal inwoners en de samenstelling van de bevolking. Volgens de SIO is het aantal van 290 leerlingen wel realistisch. De stichting baseert zich daarbij op een in haar ogen vergelijkbare stad, Maastricht, waar ook een islamitische basisschool is gevestigd. De gemeente meent dat de twee steden niet met elkaar zijn te vergelijken en weigerde uiteindelijk het verzoek van SIO, in een raadsbesluit in 2019.

Steun minister

SIO kreeg echter steun van minister Slob van Onderwijs die het besluit van de gemeenteraad naast zich neerlegde, op basis van de Wet op Primair Onderwijs. Volgens Slob zijn Amstelveen en Maastricht wel degelijk min of meer vergelijkbaar. De Raad van State geeft in haar vonnis de minister gelijk.

Eindoordeel vonnis Raad van State:

' De conclusie is dat de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat Amstelveen en Maastricht op de relevante aspecten voldoende vergelijkbaar zijn, zodat het belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs in Maastricht kan worden gebruikt in de prognose voor de verlangde islamitische basisschool in Amstelveen.

Op basis daarvan heeft de minister aannemelijk kunnen achten dat de door SIO verlangde islamitische basisschool zal worden bezocht door ten minste het wettelijk vereiste aantal leerlingen. Gelet op artikel 80, tweede lid, van de Wpo betekent dit dat de minister terecht heeft bepaald dat de door SIO verlangde islamitische basisschool via het eerstvolgende plan van scholen voor bekostiging in aanmerking moet worden gebracht.'
Foto('s):Pixabay
Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS