HomeGemeenteraadsverkiezingen 2022PvdA: 'Extra verpleeghuis, drie extra huisartsencentra en 500 extra zorgwoningen'

PvdA: ‘Extra verpleeghuis, drie extra huisartsencentra en 500 extra zorgwoningen’

AMSTELVEEN – Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart heeft als thema dat het socialer moet en kan in Amstelveen. Ook de zorg en ouderen staan hoog op agenda. Zo zet de PvdA in op een extra verpleeghuis, drie extra huisartsencentra en 500 extra zorgwoningen.

Net zoals andere partijen vraagt ook de PvdA aandacht voor wonen. Bij alle nieuwe projecten wil de huidige collegepartij minimaal 30% sociale huur. Ook bestaande huizen moeten betaalbaar zijn. Daarom blijft de PvdA zich inzetten voor het bestrijden van huisjesmelkers. Het snel invoeren van de reeds geplande opkoopbescherming heeft daarbij prioriteit.

Wachtlijsten

Lijsttrekker Marijn van Ballegooijen: “Amstelveen is een fijn thuis voor veel bewoners, maar als het aankomt op bestaanszekerheid en solidariteit is er nog werk te doen. De woningnood brengt veel mensen in enorme problemen. De zorg staat onder druk en kampt met lange wachtlijsten. Kinderen van ouders met een lager inkomen krijgen niet altijd de kansen die ze verdienen. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, of die niet rijk zijn, is het belangrijk dat de overheid er voor hén is.”

De PvdA ziet daarbij dat Amstelveen vergrijst en het aantal bewoners met dementie toeneemt. “Zo’n 8000 mantelzorgers zorgen in Amstelveen voor een ander. Het is soms zwaar dat vol te houden. De PvdA pleit daarom voor extra ondersteuning voor mantelzorgers en voor mensen met beginnende dementie.”

Zorg

Van Ballegooijen vervolgt: “Het is belangrijk dat mensen zolang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving, juist ook als je kampt met dementie, een depressie of een beperking. Met sterk welzijnswerk en mooie bewonersinitiatieven kunnen we dat mogelijk maken”.

Om het personeelstekort in de zorg aan te pakken stelt de partij voor leerwerktrajecten met baangarantie te maken en het minimumloon voor hulp bij huishouden te verhogen naar 14 euro per uur.

Gelijke kansen

De PvdA is tevens bezorgd over kansenongelijkheid in Amstelveen. “Het bevorderen van gelijke, eerlijke kansen begint bij de jeugd. Daarvoor zijn extra jongerenwerkers en 2 extra jeugdhonken nodig. Jongerenwerkers zien jeugdproblemen snel en bieden jongeren een veilige en stimulerende plek. Ook willen de sociaaldemocraten meer investeren in onderwijs, onder andere door op scholen een verlengde schooldag aan te bieden met extra taal, rekenen, cultuur en sport,” aldus de partij.

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS