Onderwijsinspectie start onderzoek naar 'geestelijke mishandeling' zesjarige leerling

AMSTELVEEN - De onderwijsinspectie is bezig met een onderzoek naar mogelijke misstanden op de Karel Eykmanschool in Amstelveen. Aanleiding zijn klachten van de ouders van een toen zesjarige jongen, die stelselmatig zou zijn getreiterd door leerkrachten van de school. 


Door Edgard Capriles - NH Nieuws

Vader Oleg Banachek luidt bij NH Nieuws en bij de onderwijsinspectie de noodklok. Hij heeft meerdere keren tevergeefs geprobeerd met de school in gesprek te gaan over de behandeling van hun zoontje uit groep 3.Verschillende leerkrachten van de school zouden het kind op verbaal agressieve wijze hebben geprobeerd te corrigeren in de klas, als hij niet wilde luisteren. De ouders spreken in hun klacht bij de onderwijsinspectie over 'verbale agressie' en 'geestelijke mishandeling'. 

 

Geluidsfragmenten

Op geluidsfragmenten, die in het bezit zijn van NH Nieuws, is dat te horen. Een docente schreeuwt tegen de jongen dat hij de klas uit moet als hij niet luistert of lastig gedrag vertoont. In een ander fragment is te horen hoe leerkrachten onderling praten over het kind. Ze zeggen dat ze hem niet willen helpen op momenten dat het nodig is en dat de school voor hem niet passend is. Door hem op deze manier te behandelen hopen ze een dossier op te bouwen, zo is te horen in een geluidsfragment. 

Hoe de opnames tussen september en december vorig jaar tot stand zijn gekomen, wil vader Banachek pas op een later moment vertellen. Voorlopig wil hij alleen kwijt dat er vooraf juridisch advies bij het Openbaar Ministerie is ingewonnen en dat hij na meerdere gesprekken met de schooldirectie geen andere mogelijkheid zag dan het maken van opnames. Volgens de familie zijn op een gegeven moment zelfs hun emails richting de school geblokkeerd.

Geen diagnose

De ouders verwijten de leerkrachten buitensporig optreden en dat ze niet in staat zijn om goed om te gaan met jonge kinderen die 'extra aandacht nodig hebben'. Oleg Banachek erkent dat zijn zoontje lastig kan zijn. "Klopt, maar onze zoon is onderzocht en er is niet met een diagnose vastgesteld dat hij aan de medicatie moet of speciaal onderwijs nodig heeft. Wat hij wel nodig heeft, is iets passends", zegt Banachek."Af en toe bijvoorbeeld een hoofdtelefoon op in de klas of extra ondersteuning. Dat is iets wat de school zou moeten bieden."

De vader denkt dat leerkrachten tegenwoordig minder goed worden opgeleid in het begeleiden van kinderen die extra aandacht nodig hebben. "Als je tegenwoordig net iets drukker bent of je kan niet de hele dag door op je stoel zitten als de juf dat vraagt, dan ontstaat er al frictie. Leerkrachten van nu hebben minder ervaring met pedagogiek en hoe je bijvoorbeeld moet omgaan met kinderen met ADHD of hoogbegaafdheid. Dat is het probleem van het onderwijs tegenwoordig." 

Oleg Banachek hoopt daarom met zijn verhaal te bereiken dat de nieuwe regering meer oog heeft voor de moeilijke positie van leerkrachten en bereid is meer te investeren in kwalitatief goed onderwijs.


Woordvoerder Grada Huis van Onderwijsgroep Amstelland, waar de school onder valt, zegt in een korte reactie: "We zijn al geruime tijd in gesprek met de ouders en we hebben met elkaar besproken dat er onderzoek van de onderwijsinspectie moet komen. De inspectie doet dat onafhankelijk. Wij als bestuur hebben gezegd dat we moeten weten wat er hier is gebeurd. Wij wachten nu dat rapport af." Verder verwijst de onderwijsgroep naar de mededeling die aan de ouders is gedaan (zie kader onder).

 

Reactie onderwijsinspectie

"Het roept bij ons veel vragen op hoe het op die school gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen", zegt woordvoerder Bart van den Berg van de onderwijsinspectie over het onderzoek naar de mogelijke misstanden.

Volgens het gezin Banachek klagen meerdere ouders over de behandeling van hun kind door de school, maar de onderwijsinspectie laat in het midden of er met meerdere ouders is gesproken. "Wat wij allemaal binnen hebben gekregen, daar doen we lopende het onderzoek geen uitspraken over", zegt Van den Berg.

Maar dat er serieus wat aan de hand is, is volgens hem wel duidelijk. "Klopt, we krijgen vaker signalen binnen en we moeten het altijd wegen. Dat we dit gaan onderzoeken, daaruit kun je concluderen dat we dit heel serieus nemen." Wanneer het rapport naar buiten komt, is nog niet bekend.

 

Andere school   

Het zoontje van de familie Banachek zit inmiddels op een andere school, in Aalsmeer. Oleg blikt verbitterd terug op de periode dat zijn zoon op de Karel Eykmanschool in Amstelveen zat: "Hij draagt dit nu met zich mee. Wij hebben nu actie moeten ondernemen richting de huisarts en de orthopedagoog. Hij heeft slapeloze nachten en vraagt zich af: 'waarom hebben ze mij dit aangedaan?'"    

De Onderwijsgroep Amstelland, waar de Karel Eykmanschool onder valt, heeft een brief aan ouders en verzorgers verstuurd over de situatie:

Beste ouders en verzorgers,

Het bestuur heeft gevraagd onderstaand bericht met u te delen:

De onderwijsinspectie bezoekt op 13 april de school om een kwaliteitsonderzoek te doen. Aanleiding is een incident met een van de leerlingen van de Karel Eykmanschool. De ouders van deze leerling hebben inmiddels via Facebook en email hun verhaal gedeeld. Het bestuur en de directie betreuren de gang van zaken. Het bestuur heeft een aantal gesprekken gevoerd met de ouders en heeft hier ook de inspectie bij betrokken.

Uit de gesprekken die zijn gevoerd met de ouders en het bestuur, in aanwezigheid van de inspectie, is naar voren gekomen dat het bestuur een gedegen onderzoek wil laten uitvoeren. Daarvoor is de inspectie als onafhankelijke partij in de arm genomen. De voorbereidingen voor het inspectieonderzoek zijn in volle gang.

De inspectie spreekt tijdens het onderzoek op 13 april met leden van het team, bezoekt de groepen, spreekt met de leerlingenraad en de ouders. Er wordt onderzoek gedaan naar de onderwijskwaliteit, het pedagogisch klimaat en de zorg die de school biedt.

Het bestuur ontvangt een onderzoeksrapport met aanbevelingen. Daarover gaan we met de inspectie in gesprek. Als het onderzoek defintief is vastgesteld, wordt het onderzoek op de site van de inspectie geplaatst. Het bestuur houdt u op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Onderwijsgroep Amstelland

Bron: Onderwijsgroep Amstelland

© 2021 AAN! Amstelveen & NH Nieuws