HomeOndernemenOndernemersvereniging Amstelveen houdt weer een 'echte' nieuwjaarsreceptie

Ondernemersvereniging Amstelveen houdt weer een ‘echte’ nieuwjaarsreceptie

AMSTELVEEN – Nadat tijdens de laatste persconferentie werd aangekondigd dat restaurants weer open mochten tot 22.00 uur heeft de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) direct de gelegenheid aangegrepen om het verenigingsjaar te openen met een Nieuwjaarsreceptie. Afgelopen jaar was de receptie online en moest de nieuwe voorzitter Rob van den Helder zijn eerste nieuwjaarstoespraak online presenteren.

De bijeenkomst trok zo’n 100 gasten, waaronder vele ondernemers, de burgemeester, wethouders, de gemeentesecretaris en diverse raadsleden. Alle aanwezigen waren zichtbaar opgetogen dat ze elkaar weer zagen en dat ze konden bijpraten. “De sfeer was ontspannen en als vanouds, ondanks de geldende coronamaatregelen,” aldus OA-directeur Darshan Sloot.

Hieronder de integrale nieuwjaarstoespraak van voorzitter Rob van den Helder:

Welkom ereleden, leden van verdienste en leden van de OA, welkom Burgemeester en wethouders en alle andere genodigden op deze wat late nieuwjaarsbijeenkomst. Onder het mom ‘beter laat dan nooit’ dachten wij toch dat het goed was om deze nieuwjaarsbijeenkomst te gebruiken om elkaar weer eens fysiek, onder genot van een hapje en drankje te ontmoeten. 

Ondanks alle coronaperikelen kunnen we toch terugkijken op een mooi verenigingsjaar. En daarbij zijn we enorm dankbaar voor de vele momenten dat wij onze leden en onze gasten nog wel hebben kunnen ontmoeten op door de OA fysieke en digitaal georganiseerde activiteiten. 

Maar we kunnen er niet omheen dat ook 2021 bij de OA en bij onze leden in het teken stond van corona. Vanuit ons bureau is er veel ondersteuning gegeven aan leden en ondernemingen die geraakt zijn door corona. De OA heeft in 2021 vele uren werk gestoken in het overkomen van de diverse uitdagingen en problemen die Amstelveense ondernemers hierin ondervinden. Als initiatiefnemer van de Denktank Lokale Steun Bedrijfsleven zijn we, in partnerschap met Koninklijke Horeca Amstelland, de Vereniging Amstelveene Detaillisten en enkele Amstelveense ondernemers, een nauwe samenwerking aangegaan met de Gemeente Amstelveen. 

Het is ontzettend lastig gebleken om te achterhalen waar steun nodig is en nog lastiger om dit goed uit te voeren. Toch zijn er dankzij deze samenwerking vanuit het lokale corona noodfonds een aantal initiatieven en regelingen uitgerold om ondernemers waar mogelijk te ondersteunen. Denk aan een MKB Noodlening en de subsidie MKB Anderhalve Meter Maatregelen. En aan het Stimuleringsfonds van 750.000 euro, dat vanuit het lokale herstelplan is uitgerold. Ik kan u vandaag melden dat inmiddels 13 aanvragen bij dit fonds met een waarde van in totaal zo’n 150.000 euro zijn goedgekeurd. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om onze leden op te roepen: Heb je een goed plan, waar de lokale economie baat bij heeft, en kan je dit samen met andere Amstelveense ondernemers tot uitvoering brengen? Dien een aanvraag in bij het Stimuleringsfonds! Heb je vragen hierover, neem contact op met Darshan. 

Als hoogtepunt van alles wat wij vorig jaar in samenwerking met de gemeente, de VAD en Koninklijk Horeca Amstelland hebben uitgerold, zien wij toch wel het Back on Track programma, waar wij  afgelopen december vol mee van start zijn gegaan. Dit ondernemers-voor-ondernemersprogramma, dat gefinancierd wordt door de Gemeente Amstelveen, staat bol van geweldige trainingen, coaching- en inspiratiesessies waar alle ondernemers van Amstelveen zich voor kunnen aanmelden. Inmiddels plukken al bijna 100 ondernemers, waaronder ook vele OA leden, hier de vruchten van. Het programma is dynamisch, flexibel en wordt elk kwartaal opnieuw ingevuld op basis van de behoeften van ondernemers op dat moment. Wij hopen dan ook dat dit programma vele Amstelveense ondernemers een positieve boost zal geven.

“ Als het niet schuurt, verandert er ook niets.” 

Een gezegde die de samenwerking met de gemeente Amstelveen wat ons betreft onderschrijft. Wij zien het belang van een goede en opbouwende samenwerking en kunnen ook oprecht stellen dat dit ook het geval is. Wij zijn blij met de positieve relatie die wij met elkaar hebben opgebouwd. Want als het een keer begint te schuren, dan zoeken we elkaar direct op om te komen tot een oplossing. Vanuit de Denktank en binnen het reguliere overleg met de wethouder en het team Economische Zaken in het Platform Ondernemend Amstelveen zijn we met de gemeente en andere lokale en regionale brancheverenigingen continu op zoek naar mogelijkheden om Amstelveense ondernemers die het zwaar hebben, in het bijzonder onze leden, waar mogelijk financieel te ondersteunen.  Ik doe ook een oproep vanavond aan u ondernemers van Amstelveen om u aan te melden voor de fysieke bijeenkomst op 15 februari waar u, leden van de OA, uw vragen kan stellen aan de lokale politiek tijdens het door de OA georganiseerde verkiezingsdebat. 

2022 kent vele uitdagingen

Niet alleen voor Amstelveen, maar voor heel Nederland geldt, dat ons in dit nieuwe jaar vele grote uitdagingen te wachten staan. Een crisis op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt, de stikstof problematiek, immigratie, inflatie en hoge energieprijzen zijn uitdagingen die ons nu al bekend zijn. Ook is een snellere transitie naar een meer duurzame samenleving, een uitdaging die wij met zijn allen aan moeten pakken. Deze transitie naar verduurzaming moet echt vele malen sneller. Niemand wil het toch op zijn of haar geweten hebben, dat we geen betere samenleving achterlaten voor de volgende generaties?  Deze uitdagingen in onze samenleving, zullen voor velen wellicht een negatieve impact hebben. Maar het biedt ook kansen waar bedrijven op in kunnen spelen. Het zijn grote landelijke uitdagingen die ook hun impact positief en negatief zullen hebben op Amstelveense ondernemingen en op de inzet en het functioneren van de OA. 

Wat kunt u verwachten van de OA in 2022? 

Als eerste wil ik alle leden bedanken die de afgelopen periode de enquete hebben ingevuld die de OA heeft verstuurd, wij zijn dankbaar met het resultaat en voor de score van 8.5,  dit zegt dat u zeer tevreden bent over de OA maar wij weten dat wij niet kunnen stil gaan zitten. Ook hebben wij een paar  opbouwende opmerkingen ontvangen waar wij ook direct mee aan de slag zullen gaan

Laat ik voorop stellen dat de OA erg veel zin heeft in 2022 en het jaar met vol vertrouwen tegemoet ziet. Ons primaire doel is om ook dit jaar, weer een positieve impact te hebben op onze leden, de ondernemers van Amstelveen en de vereniging zelf. Daarvoor hebben wij het ‘Focus op Groei’ jaarplan gelanceerd. Groei betekent ontwikkeling en vooruitgang en dat is, voor een vereniging voor ondernemers , zoals de OA al meer dan 30 jaar is, altijd het uitgangspunt.

De OA gaat zich in 2022 inzetten om deze groei, ontwikkeling en vooruitgang, voor haar leden en de ondernemers van Amstelveen te bewerkstelligen. Onder meer door de volgende activiteiten  te organiseren: 

  • Het eerder genoemde Back on Track programma zal het hele jaar als rode draad door onze activiteiten heen lopen. Doe er dus uw voordeel mee en kijk vooral eens verder op de website van de OA. 
  • Indien de omstandigheden het toelaten, kunt u op de befaamde OA netwerkborrels uw collega ondernemers weer ontmoeten. De OA netwerkborrels bieden een mooi podium om elkaar weer te treffen en uitgebreid bij te praten, ervaringen en kennis uit te wisselen of nieuwe inspiratie op te doen. Maar ook om uw bedrijf te presenteren op de zogenaamde Zeepkist.
  • Daarnaast gaan wij een nieuw initiatief beginnen. Dit is voor leden die in een kleinere zetting bij elkaar willen komen waarbij de focus zal komen te liggen op bedrijven die in hun branches nieuwe business concepten succesvol hebben gelanceerd.  De OA gaat gericht bepaalde leden persoonlijk uitnodigen voor deze kleinschaliger netwerk en thema bijeenkomsten.
  • Uiteraard zal de OA in 2022  extra aandacht geven aan de ervaringen, kennis en inspiratie van onze eigen leden door die nog uitgebreider te gaan delen via de eigen communicatiekanalen.

Stilstand betekent achteruitgang

En dus heeft de OA ook de groei van de eigen vereniging in het jaarplan staan. Niet alleen puur vanuit het oogpunt van ledenaantal, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn, dat de aanwas van nieuwe leden meer dynamiek, inspiratie en kansen voor het OA netwerk zal brengen.

Zo zullen we ook in 2022 niet alleen de focus hebben op het behoud van onze leden, maar ons daarnaast nog meer dan voorheen inzetten voor het werven van nieuwe leden. Voor 2022 hebben wij een serieuze ambities als het gaat om de uitbreiding van ons netwerk. Dat betekent dus in ieder geval het intensiveren van onze communicatie om de meerwaarde van de OA nog zichtbaarder en duidelijker te maken voor iedereen.

Al jaren bestaat de OA niet alleen uit louter Amstelveense ondernemingen, maar mogen wij ook leden verwelkomen van buiten Amstelveen. Omdat het succes van de OA dus niet alleen door Amstelveense ondernemers wordt gedragen, hebben wij voor het werven van nieuwe leden en het vergroten van onze zichtbaarheid, ons vizier dit jaar ook gericht op kansen buiten Amstelveen. 

En wij kunnen daar alle hulp van u, onze leden, bij gebruiken. Dus laat het Darshan, Jelena, mij of een van de andere bestuursleden weten als u een ondernemende collega weet die een toevoeging kan zijn voor onze vereniging. Neem hem of haar vooral eens mee naar de OA borrel om sfeer te proeven of initieer een afspraak met Darshan voor een bedrijfsbezoek. Een kop koffie inplannen is zo gedaan en geeft de betrokkenen vaak nieuwe inzichten over het functioneren en de meerwaarde van de OA.

‘Meer voor elkaar!’ is het OA thema dat door mijn voorganger is geïntroduceerd en waar ik graag aan vasthoud. Met onze focus op groei in het jaar 2022, spreek ik de hoop en de wens uit dat we ook ‘Meer voor elkaar!’ kunnen bereiken en kunnen betekenen. 

Tot slot

Voordat ik afsluit, wil ik u graag informeren dat we zeer verheugd zijn dat we, in samenwerking met de gemeente Amstelveen, in 2022 wederom de verkiezing van Amstelveens Ondernemer van het Jaar gaan organiseren. Zet 18 november 2022 alvast in uw agenda, want dan gaan wij weer met elkaar de Dag van de Ondernemer vieren tijdens de grote finale en bekendmaking van Dé Amstelveense Ondernemer van het Jaar 2022/2023.

Ik ben ervan overtuigd dat we met z’n allen een positief jaar van 2022 gaan maken. Namens het OA team en het OA bestuur wens ik uw bedrijf een mooie en duurzame groei en wens ik u en uw naasten een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2022 toe. 

Namens bestuur van de OA,

Rob van den Helder 

Voorzitter

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS