HomeAmstelvenersNog deze zomer meer recreatie vlakbij poelzwembad: op termijn ook een stadsstrand

Nog deze zomer meer recreatie vlakbij poelzwembad: op termijn ook een stadsstrand

AMSTELVEEN – Aan de Noordelijke Poeloever komt naast het poelzwembad op zeer korte termijn een speel- en recreatieplek. De werkzaamheden beginnen 26 juli en zijn waarschijnlijk na anderhalve week afgerond. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst op deze plek ook een officiële zwemplek kan worden ingericht.

“We willen Amstelveners een plek bieden om te recreëren bij de Poel”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Vooral tijdens de coronacrisis is gebleken dat er grote behoefte is aan meer recreatiemogelijkheden dicht bij huis.

In de plannen is op termijn ook voorzien in een steiger. Daar kan dan kleinschalige watersport gebruik van maken.

Waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit van de Poel te verbeteren zal in 2022 een baggerpilot worden gestart. Daarover zijn met de partners in dit project, zoals de gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, en de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt en is vanuit de provincie subsidie beschikbaar. 

Gefaseerd

De baggerpilot zal uitwijzen of, wanneer en hoe de waterkwaliteit het beste kan worden verbeterd. “Als eerste stap bieden wij Amstelveners met een stadsstrand alvast een speel- en recreatieplek aan de Noordelijke Poeloever”, legt Ellermeijer de gefaseerde aanpak uit.

Het College van B en W heeft in het coalitieakkoord uitgesproken dat aan de Noordelijke Poeloever meer ruimte moet komen voor recreatie, sport en bewegen en horeca met respect voor de natuurlijke omgeving. Het stadsstrand is daarbij een belangrijke eerste stap. Ook de looproute tussen Amsterdamse Bos en het Oude Dorp zal een meer natuurlijke verbinding moeten worden en groen karakter moeten krijgen.

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS