HomeGemeenteraadsverkiezingen 2022Nieuwe coalitie slaat warme sociale arm om iedere Amstelvener

Nieuwe coalitie slaat warme sociale arm om iedere Amstelvener

Het nieuwe Amstelveense coalitieakkoord lijkt een warme sociale douche voor de inwoners te moeten worden. Zelden straalde een nieuwe coalitie zoveel warmte en blijdschap uit bij de presentatie van de plannen voor Amstelveen. De nadruk de komende vier jaar ligt bij het streven om iedereen mee te laten doen. 

De vier fractievoorzitters kwamen vanochtend nog niet aan in een met bloemen beschilderd VW-busje bij Speelboerderij Elsenhove aan. Wie niet beter zou weten, waande zich in een compleet andere tijd dan waar we nu in leven: blije mensen, vertrouwen in de toekomst, kansen voor iedereen.

Meedoen

Kansengelijkheid lijkt leidend te zijn voor het nieuwe college: “We beginnen daarmee zo vroeg mogelijk: in de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, en vanzelfsprekend ook in het onderwijs. We hebben oog voor inwoners met een smalle beurs om mee te doen aan sport, culturele en sociale activiteiten. Ook preventie op het gebied van welzijn en zorg maakt meedoen voor meer mensen mogelijk,” aldus de VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen (GVA).

Het nieuwe college beseft zich dondersgoed dat Amstelveen niet alleen de wooncrisis kan oplossen. Ook lijkt het dat er met meer nuance naar verdichting gaat worden gekeken. De maximale bouwhoogte voor laagbouw in wijken gaat omlaag van 18 naar 15 meter.

Minder hoogbouw

De bedenkingen van bewoners bij het realiseren van hoogbouw lijkt ook van invloed te zijn op het beleid. “De Hoogbouwvisie actualiseren we en we schrappen daarbij een aantal mogelijke hoogbouw-locaties. Gezien het feit dat hoogbouw gevoelig ligt en nog een aantal eerder in gang gezette hoogbouwinitiatieven tot uitvoering moet komen, zijn we terughoudend met nieuwe hoogbouwinitiatieven, met uitzondering van de ontwikkeling Nieuw Legmeer,” valt te lezen in het nieuwe akkoord. 

Daarbij wordt gekeken of er nieuwbouwwijk De Scheg nog extra sociaal woningaanbod kan worden toegevoegd. Het accent moet dan wel op sociale koop komen te liggen. 

Amstelveen wil een groene stad blijven wil dat ook nog extra bedrukken door het aanleggen van een nieuw stadspark als onderdeel van een ecologische zone aan de zuidrand van onze stad.

Download hier het complete coalitie-akkoord

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS