Home Wijken Westwijk Bestemmingsplan nieuwbouwwijk Scheg-Oost vanaf 3 juli te bekijken

Bestemmingsplan nieuwbouwwijk Scheg-Oost vanaf 3 juli te bekijken

AMSTELVEEN – Het voorontwerpbestemmingsplan van deelgebied Oost van de nieuwe groene en duurzame woonwijk De Scheg ligt per 3 juli ter inzage voor reacties. Ontwikkelaar VORM gaat hier ongeveer 170 woningen in diverse prijsklassen ontwikkelen in het gebied tussen Spoordijk en Bovenkerkerweg ten zuiden van Westwijk.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie voor de Scheg vastgesteld. De gemeente heeft zelf geen grond, maar maakt de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk en heeft de regie op het proces, de afspraken met ontwikkelaars en het woningaanbod. Ook stelt zij uitgangspunten op voor groen, klimaatadapatie en duurzaamheid.

Nu brengt de gemeente het bestemmingsplan voor Oost in procedure. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening) geeft aan dat “het voorontwerp van het bestemmingsplan voortvloeit uit het stedenbouwkundig plan dat is opgesteld voor dit deelgebied. Het bestemmingsplan is een vertaling van dat plan in regels en verbeelding.” Ook verkeers- en milieuonderzoeken zijn ten behoeve van het bestemmingsplan uitgevoerd en toegevoegd. 

Inspraakreactie

Om omwonenden in de gelegenheid te stellen een inspraakreactie te geven, legt de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Het is vanaf 3 juli tot en met 13 augustus digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en het is gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis.

Een conceptversie van het stedenbouwkundig plan is eerder aan omwonenden gepresenteerd en te bekijken via denkmee.amstelveen.nl. Daar staan ook veel gestelde vragen en antwoorden die met name over verkeer gaan. Naar aanleiding van de reacties kan de volgende versie van het bestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan, vorm krijgen dat ook weer ter inzage komt te liggen. Op www.vorm.nl/deschegoost kunnen toekomstige woningzoekers informatie vinden. 

Mobiele versie afsluiten