Nieuw Legmeer: IJburg-achtig
stadje in Amstelveen

Amstelveen heeft al jaren het imago slaapstad en dat is niet zo gek. Keurig aangeharkte woonwijken worden aangevuld met een even zo keurig aangeharkt Stadshart. De 'actie' vindt plaats in het centrum en het Oude Dorp, het slapen in de woonwijken. Met Amsterdam als grote buurman is vertier en plezier op hoog niveau met een kort tramritje binnen handbereik. Amstelveen kan daarom blijven slapen.

Wonen, werken en groen

Toch gaat dat imago van slaapstad wellicht veranderen met de aanleg van de nieuwe wijk Nieuw Legmeer. Het huidige industrieterrein wordt omgebouwd tot een woonwijk met stedelijke allure. Het accent komt te liggen op wonen, werken en groen. Amstelveen gaat dus voor een groot gedeelte de lucht in. Maar voor bedrijvigheid hoeft de tram niet meer worden genomen. Die gaat in de nieuwe wijk zelf plaatsvinden. 

Aan de Amstelveense grachten

Heel voorzichtig kunnen we spreken van een IJburg-achtig stadje dat gerealiseerd gaat worden tussen Middenhoven en Westwijk. Aan de buitenzijden van de wijk komen hogere flats (tot 14 hoog) en hoe meer men naar de kern gaat, hoe lager de bebouwing wordt. De meeste hoogbouw zal tot vier á zes bouwlagen bevatten. De wijk krijgt een eigen stadspark en er staan diverse grachten gepland.

Pieter Goemansgracht?

Idee! Mochten er inderdaad grachten gaan komen in Amstelveen, dan is het bijna vanzelfsprekend dat er een Pieter Goemansgracht moet komen. Goemans (1925-2000) is de schrijver van de evergreen  'Aan de Amsterdamse grachten' en woonde lange tijd aan de Jol in Waardhuizen.  

Duurzaam, duurzaam en nog eens duurzaam

Een nieuwe wijk hoort vanzelfsprekend aan nieuwe duurzame normen te voldoen. Er wordt bij nieuwbouw in Legmeer zelfs gestreefd naar volledig energieneutrale gebouwen. Dat is een trede hoger dan de huidige geldenden norm, de zogenoemde BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). En ook al zijn de meningen over aardgas verdeeld, volgens de huidige visie gaan de nieuwe woningen in de wijk aardgasvrij worden.

Bij de sloop van gebouwen op het huidige Legmeer wordt ingezet op hergebruik van de materialen in de nieuwe wijk of bij het nieuwe bedrijventerrein langs de N201. Veel bedrijven die nu nog zijn gevestigd op Legmeer verhuizen hiernaartoe.   

De buitenruimte gaat klimaatadaptief worden ingericht. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de verandering van het klimaat. Zo wordt goed gekeken hoe kan worden omgegaan met hittestress en overmatige regenval. In ieder geval zullen in Legmeer veel groene daken verschijnen en krijgt het afvoeren van hemelwater grote prioriteit.  

Lamiot, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Foto: Pixabay

Vervoer

De nieuwe wijk gaat autoluw worden. De auto wordt niet verbannen maar het accent komt te liggen op fiets en openbaar vervoer. Vooralsnog wordt uitgegaan dat de helft van het aantal auto's ondergronds kan parkeren en dat voor de andere helft parkeergarages worden gebouwd. De bovengrondse parkeergarages worden zo ontworpen dat een functiewijziging naar wonen of kantoren gemakkelijk is te realiseren.

De huidige parkeernorm in Amstelveen loopt van 1,4 parkeerplaats per woning op tot 2,0 parkeerplaatsen. Voor Legmeer wordt echter uitgegaan van één auto per woning. 

Door de tramhalte aan de Sacharovlaan is de nieuwe wijk al goed ontsloten voor openbaar vervoer. Ook loopt een aantal buslijnen langs de wijk. De tramhalte aan de Spinnerij is onlangs weggehaald maar de fundering is nog wel aanwezig. Mocht de druk op tramhalte Sacharovlaan te veel toenemen, dan kan worden besloten om halte Spinnerij opnieuw op te bouwen.

En die wijk wordt zeker alleen voor winnaars Staatsloterij?

Nee. De nieuwe wijk wordt weldegelijk neergezet om iedereen te kunnen voorzien. Het aantal dure woningen is met veertig procent inderdaad nog op ‘Amstelveens niveau’ maar de komst van 430 sociale woningen en 840 woningen voor het middensegment in de eerste fase (2.157 woningen) is enigzins hoopvol te noemen. Reken er in ieder geval op dat voor een woning op de veertiende verdieping van een van de woontorens de hoofdprijs gerekend gaat worden. Die droom kan Jan Modaal laten varen. Maar er blijft nog genoeg over. 

De eerste paal gaat binnen nu en drie jaar de grond in. Het project zal in zogenaamde clusters worden gerealiseerd. Dit betekent dat er steeds weer een stukje wordt bijgebouwd. De complete transformatie zal tussen tien en twintig jaar in beslag gaan nemen. De gefaseerde bouw zorgt er ook voor dat het plan kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

Uiteindelijk moet de nieuwe wijk zo’n 8.000 mensen gaan huisvesten. 

In het visiedocument staat dat de verdeling zoals aangegeven globaal is maar dat deze past bij de huidige inkomensverdeling van Amstelveen. 

Zo kan het gaan worden:

Niets staat nog vast. Maar Nieuw Legmeer zou er dus zo kunnen gaan uitzien. Op deze tekening blijven echter alleen het Best Western Hotel en het tot appartementencomplex omgebouwde World Wide Building (nu Next Building) staan.  

Levendig Amstelveen...

Legmeer moet in tegenstelling tot andere Amstelveense wijken echt levendig worden. Daarom wordt het accent gelegd op de combinatie wonen en werken. Twintig procent van het aantal vierkante meters dat wordt gebouwd, krijgt namelijk de bestemming werken.

In de planning zijn belangrijke voorzieningen zoals een medisch centrum en een school meegenomen (basisschool en mogelijk voortgezet onderwijs).

Ook wordt veel ruimte gegeven aan kunst en cultuur. Er wordt zelfs aan gedacht om bij de start van de transformatie al ruimte te maken voor kunstenaars in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen. Kunstenaars worden als goede kolonisten gezien en kunnen de nieuwe wijk op die manier al de stedelijke creatieve  cultuur geven die wordt nagetreefd.

In de ontwikkelvisie wordt wel duidelijk gemaakt dat er bij het woord cultuur breed moet worden gedacht en niet alleen aan hoogdravende projecten. Hierbij ziet men graag samenwerkingen tussen bewoners, ondernemers en werknemers. Creatieve bedrijfsruimten en horecapunten kunnen hiervoor vertrekpunt zijn. 

Filmpje van de gemeente over het project:

Niets is definitief

Nou ja. Er is niets definitief behalve het feit dat Legmeer getransformeerd gaat worden. Daarom zijn ook alle voorbeelden die wij noemen onder voorbehoud. Doel van dit artikel is om de Amstelvener snel een indruk te geven van de plannen voor Legmeer. Wie meer wil weten raden wij aan om de ontwikkelvisie te lezen. 

Alle illustraties die in dit artikel zijn gebruikt komen ook uit deze ontwikkelvisie tenzij anders vermeld. Nogmaals: hier wordt een visie neergelegd. Niets is definitief.

Bron: Ontwikkelvisie Legmeer door marco.broekman

© 2021 AAN! Amstelveen