Home Sport Nieuw Amstelveens skatepark komt aan de rand van Westwijk

Nieuw Amstelveens skatepark komt aan de rand van Westwijk

locatie skatebaan

AMSTELVEEN – Zoals verwacht komt het nieuwe skatepark in Westwijk aan de rand van de wijk te liggen. Het college van B&W heeft het grasveld tussen Legmeerdijk en de Schweitzerlaan aangewezen als beste locatie. Op het ogenblik is al een jongerenontmoetingsplek gevestigd bij de locatie.

Eerder waren er plannen om de skatelocatie op het grasveld bij Duin en Kruidberg aan te leggen. Dit stuitte echter op verzet bij de omwonenden. Een locatie aan de rand van de wijk leek daarop meer voor hand liggend.

Zorgen over geluid en vernielingen

Omwonenden en bedrijven bij de Schweitzerlaan hebben minder moeite met de plannen. Toch is er toch nog een aantal dat zorgen heeft geuit over geluid en vernielingen. De gemeente belooft in te zetten op beperking van de overlast. “Hierbij is de inzet van de wijkcoach en team Handhaving belangrijk,” schrijft het college in een brief naar de gemeenteraad.

Er wordt nog onderzocht of de drassige grond genoeg draagkracht heeft voor de aanleg van een kleinschalig skatepark. Naar verwachting is het mogelijk om de draagkracht eventueel te verbeteren.

Opening begin 2023

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de nieuwe skatelocatie begin 2023 opgeleverd. Op termijn gaan er twee ontwerpen worden gemaakt waaruit Amstelveners kunnen kiezen. Dit gaat allemaal in nauw overleg met een werkgroep die bestaat uit de initiatiefnemer, jonge skaters, wijkcoach, buurtsportcoach, ontwerper en medewerkers van de gemeente.

Mobiele versie afsluiten