HomeSchipholMogelijk grote gezondheidsrisico's door ultrafijnstof voor omwonenden rond Schiphol

Mogelijk grote gezondheidsrisico’s door ultrafijnstof voor omwonenden rond Schiphol

Omwonenden van dertig gemeenten rondom Schiphol hebben mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsklachten, zoals nadelige effecten op het hart- en vaatstelsel, en de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Dat staat in een rapport van het RIVM over ultrafijnstof, dat vanmiddag zal worden gepubliceerd.

Een Boeing 787-10 Dreamliner van KLM stijgt op vanaf de Buitenveldertbaan van Schiphol

Er zijn volgens het rapport geen aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof de oorzaak is van aandoeningen aan de luchtwegen. Wel kunnen bestaande aandoeningen door korte blootstelling tijdelijk verergeren.

In gebieden met hoge concentraties ultrafijnstof zijn meer mensen medicijnen tegen hartaandoeningen gaan gebruiken dan in gebieden met lage concentraties. De blootstelling  is bij zwangere vrouwen mogelijk ongunstig voor de ontwikkeling van het ongeboren kind, maar volgens het RIVM is daarover te weinig bekend om definitieve conclusies te trekken.

Tekst loopt verder onder kader. 

Reactie Schiphol

Schiphol laat in een reactie weten het belangrijk te vinden dat het RIVM onderzoek naar de gevolgen van ultrafijnstof op de omgeving heeft gedaan. De luchthaven benadrukt dat ze de afgelopen jaren zelf ook al stappen heeft gezet om de uitstoot omlaag te brengen. “We begrijpen dat omwonenden en medewerkers bezorgd zijn”.

In 2019 heeft Schiphol een actieplan opgesteld door onder andere het stimuleren van vervanging van oude vliegtuigen door nieuwe, het gebruik van duurzame brandstoffen en met het doorvoeren van het taxiën op een motor. Dieselapparatuur op de luchthaven wordt vervangen door elektrische exemplaren.

Eerder overlijden

Er is niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer effect heeft op het zenuwstelsel of diabetes veroorzaakt, meldt het RIVM. “Met uitzondering van een mogelijk effect op sterfte aan hartritmestoornis, zijn er geen aanwijzingen dat mensen eerder overlijden als zij jarenlang aan ultrafijnstof van vliegverkeer blootstaan.”

“Meer onderzoek nodig”

“De resultaten van het onderzoek naar langetermijneffecten versterken eerdere conclusies van de Gezondheidsraad en vergroten het inzicht in mogelijke effecten van ultrafijnstof op de gezondheid. Omdat er heel weinig eerder onderzoek is gedaan, is onderzoek bij andere grote (internationale) vliegvelden wel nodig om de conclusies verder te kunnen verstevigen”, aldus het RIVM.

Het RIVM deed in 2019 al onderzoek naar de gevolgen van ultrafijnstof voor omwonenden van Schiphol op de korte termijn. Daaruit bleek dat als de wind vanaf Schiphol richting de woonkernen waait, de concentraties ultrafijnstof hoger zijn dan eerst werd aangenomen.

Piepende ademhaling

Op zulke dagen met veel ultrafijnstof in de lucht hebben vooral kinderen en inwoners met bijvoorbeeld COPD en astma meer last van acute luchtwegklachten, zoals kortademigheid en piepende ademhaling, stelde het RIVM. De gevolgen van ultrafijnstof voor de gezondheid naar medewerkers van Schiphol wordt nog onderzocht.

Doron Sajet
Doron Sajet
Doron Sajet is de luchtvaartexpert van NH Nieuws. Voor AAN! Amstelveen houdt hij ook de situatie rond Schiphol en Amstelveen in de gaten.

AANRADERS