Home Amstelveners Kansen Amstelveners op toewijzing woning in eigen gemeente ietsjes gestegen

Kansen Amstelveners op toewijzing woning in eigen gemeente ietsjes gestegen

AMSTELVEEN – De kans dat je als Amstelvener ook daadwerkelijk een woning in onze gemeente krijgt toegewezen is ietsjes groter geworden. Amstelveen mag sinds kort bij 30 procent van de huisvestigingsvergunningen voorrang geven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk aan de gemeente gebonden zijn. Tot voor kort was dit 25 procent.

Amstelveen had samen met veertien andere gemeenten uit de regio een verzoek gedaan bij het Rijk tot verruiming van de zogenoemde beleidsruimte. Het verzoek is ingewilliged en nu vastgelegd in de Crisis- en herstelwet. 

Meer dan twintig huurwoningen

“Een mooi resultaat”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Dit is de maximale beleidsruimte die we kunnen behalen. We hebben nu meer mogelijkheden voor de Amstelveense woningzoekende zoals we ook hebben opgenomen in onze Woonagenda 2020-2023.”

Met de beleidsruimte kunnen afspraken worden gemaakt met woningcorporaties om woningen via woningnet bij voorkeur toe te wijzen aan Amstelveners. “In totaal gaat het om meer dan twintig huurwoningen extra waar Amstelveners nu voorrang hebben.”  


De verhoging van het percentage is een experiment dat loopt tot 1 januari 2025. Het experiment is gestart op verzoek van de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en geldt ook alleen in deze gemeenten. Het is bedoeld om de schaarste in de markt beter aan te kunnen pakken.

Maatwerk Amstelveen

Op dit moment wordt lokale voorrang met name nog gebruikt voor

  • Voorrang voor Amstelveners in bepaalde complexen
  • Maatwerk Wonen voor 28- tot 34-jarigen
  • Voorrang voor leraren en zorgpersoneel
  • 5% maatwerkregeling voor woningcorporaties
  • Van groot naar beter
Mobiele versie afsluiten