HomeAmstelvenersInwoners schrijven mee aan rechten- plichtenboekje voor mensen met uitkering

Inwoners schrijven mee aan rechten- plichtenboekje voor mensen met uitkering

AMSTELVEEN – Gemeente Amstelveen laat het nieuwe rechten- en plichtenboekje voor inwoners met een uitkering maken door een werkgroep met inwoners. Door inwoners met een uitkering zelf mee te laten schrijven hoop de gemeente een boekje te maken dat beter aansluit op hun behoeften.  

Het college vindt het belangrijk dat de inwoners met een participatiewet-uitkering op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en dat zij weten voor welke voorzieningen zij in aanmerking komen. Het boekje is bedoeld om de rechten en plichten op het gebied van de participatiewet uit te leggen op een vriendelijke en begrijpelijke manier.   

Wethouder Marijn van Ballegooijen (werk en inkomen): “In het nieuwe boekje willen wij de sociale grondrechten benadrukken. Denk daarbij aan het recht op gelijke behandeling, informatievoorziening, privacy, onafhankelijke cliëntondersteuning en het recht op bestaanszekerheid. Het vorige boekje ging vooral over plichten, dat willen we niet meer. Inwoners met een uitkering hebben een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente. Door ze beter te informeren over hun rechten komt er meer gelijkwaardigheid in die relatie. Ik ben heel blij met onze inwonersgroep. Zij weten het beste welke rechten belangrijk voor hen zijn en of het boekje duidelijk en vriendelijk overkomt.”

In het boekje wordt ook in begrijpelijk Nederlands en met behulp van plaatjes het proces van het aanvragen van een bijstandsuitkering uitgelegd. Het is de bedoeling dat het boekje ook bruikbaar is voor inwoners die minder leesvaardig zijn. Het boekje komt ook op de website waar het met (tekst) hulptechnologie toegankelijk is. De gemeente wil het boekje uitgeven in Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya, Farsi en Turks. In januari moet het klaar zijn.

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS