HomeA9Gemeente laat gebruik omstreden granuliet bij verbreding A9 onderzoeken

Gemeente laat gebruik omstreden granuliet bij verbreding A9 onderzoeken

AMSTELVEEN – Een versneld onderzoek dat is aangevraagd door de gemeente Amstelveen moet uitwijzen of het gesteente granuliet op een veilige manier wordt toegepast bij de verbreding van snelweg A9. 

Granuliet is een restproduct bij het verwerken van graniet, dat wordt gebruikt voor het aanleggen van asfaltwegen. Er is veel discussie over de veiligheid van granuliet. Gemeente Amstelveen was er niet van op de hoogte dat granuliet wordt gebruikt bij het A9-project tot de krant Het Parool haar hier op wees. 

Lees ook Op weg naar een verbrede A9: vijf jaar lang bouwput

Nu stelt de gemeente versneld een onderzoek in. “Voor ons is belangrijk: ‘is het veilig voor onze inwoners en leefomgeving?’, zegt verantwoordelijk wethouder Herbert Raat in een reactie. “Gelet op de maatschappelijke discussie over granuliet en de zorgen hierover vragen we de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied versneld onderzoek te doen. Of het gebruik hiervan veilig is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.”

Onrust

Met het gesteente granuliet wordt vaak grond opgehoogd. Hiervoor gebruikt ook de aannemer die in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de A9 uitvoert het spul op twee plekken: ter hoogte van afrit Ouderkerk aan de Amstel en op de plek waar het nieuwe tankstation komt.  

Er ontstaat voor het eerst onrust over granuliet als Zembla in februari 2020 een uitzending maakt over het storten van granuliet in natuurplas Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal. Volgens Rijkswaterstaat is granuliet, onder voorwaarden, goed en veilig te gebruiken. Uit het onderzoek dat de gemeente instelt zal moeten blijken of het gebruik van de stof bij de verbreding van de A9 veilig verloopt. 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt de komende tijd namens de gemeente toezicht. “Zij controleren de benodigde certificaten, houden tijdens de uitvoering van het project toezicht op de naleving van de regels en in geval van overtreding van die regels gaan zij over tot handhaving”, aldus Raat.

AANRADERS