HomeSportGemeente Amstelveen compenseert sportverenigingen na foutje AmstelveenSport

Gemeente Amstelveen compenseert sportverenigingen na foutje AmstelveenSport

AMSTELVEEN – De gemeente compenseert verenigingen op gemeentelijke buitensportaccommodaties die in het vierde kwartaal van 2020 geen gebruik hebben kunnen maken van coronasteun vanuit het Rijk. Het gaat om tien verenigingen voor wie geen TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) is aangevraagd. Exploitant AmstelveenSport had regels rondom deze regeling verkeerd geïnterpreteerd

TVS is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie (deels) kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet of slechts gedeeltelijk door amateursportorganisaties kon worden gebruikt. Exploitant AmstelveenSport heeft in het vierde kwartaal 2020 alleen een aanvraag gedaan voor de binnensport omdat de buitensportaccommodaties deels open waren in deze periode. Als gevolg daarvan is de huur van de buitensportaccommodaties niet kwijtgescholden. 

Financieel geraakt

“Er is sprake geweest van een verkeerde interpretatie van de regels. Ook de buitensport-verenigingen hebben in het vierde kwartaal 2020 door de coronamaatregelen de activiteiten moeten beperken en zijn daar financieel door geraakt. Met de TVS regeling had dit gecompenseerd kunnen worden, zoals dat ook is gedaan bij de binnensportverenigingen. Aangezien de buitensport in het vierde kwartaal 2020 gedeeltelijk open kon, bood de TVS regeling een compensatie van maximaal 45 procent van de huur. De buitensportverenigingen mogen niet de dupe worden van de onjuiste interpretatie van de regelgeving over het vierde kwartaal 2020,” legt wethouder Rob Ellermeijer uit.

Compensatie uit gemeentelijk coronafonds

De gemeente heeft besloten om de tien sportverenigingen (voetbal, hockey, rugby, korfbal en honk- en softbal) die gebruikmaken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties en die niet zijn meegenomen in de regeling genaamd TVS Q4 2020 alsnog te compenseren. Deze verenigingen zullen uit het gemeentelijk coronafonds worden gecompenseerd voor 45 procent van de huur over het vierde kwartaal.

Voor het eerste kwartaal 2021 is de TVS-regeling weer opengesteld. AmstelveenSport neemt de buitensport in deze aanvraag wel weer mee. 

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS