HomeAalsmeerCollege over idee wijzigen startroutes: 'Met verschuivingen van hinder schieten we niets...

College over idee wijzigen startroutes: ‘Met verschuivingen van hinder schieten we niets op’

AMSTELVEEN – Het college van B&W reageert zeer gematigd op het rapport van Milieudefensie waarin wordt geconcludeerd dat het wijzigen van startroutes van de Aalsmeerbaan mogelijkheden biedt voor meer woningbouw in de Noorder-Legmeerpolder.

“Of het wijzigen van vliegroutes wenselijk is, is op voorhand niet te zeggen. Een gewijzigde route kan voor het ene gebied voordelig zijn, voor het andere juist nadelig. En met verschuiving van hinder schieten we niets op. Van belang is op de eerste plaats dat onze huidige inwoners beschermd worden tegen vliegtuiglawaai en dat daar heldere normen voor komen. Net zoals dat het geval is bij wegen en industrieterreinen,” zegt wethouder Floortje Gordon namens het college.

Lees ook: Bouw 13.000 A’veense woningen mogelijk bij andere vertrekroutes Aalsmeerbaan

Of in de toekomst een locatie in aanmerking komt voor woningbouw is altijd een integrale afweging, vindt het college. “Hierbij moet ook de ruimtevraag voor andere functies in ogenschouw worden genomen. En bijvoorbeeld ook de draagkracht van infrastructuur en voorzieningen. Geen (significante) geluidbelasting van luchtvaart zegt nog niets over de geschiktheid van een locatie voor woningbouw, of de wenselijkheid om op die locatie woningbouw te ontwikkelen. Het betreffende rapport gaat niet in op deze brede, integrale belangenafweging,” aldus Gordon.

De paarse cirkel met gele stip geeft het gebied in de Noorder Legmeerpolder aan. Hier zou woningbouw mogelijk zijn bij het wijzigen van de startroutes van de Aalsmeerbaan.
Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS