HomePolitiekChristenUnieChristenUnie maakt zich zorgen over veiligheid op rotondes

ChristenUnie maakt zich zorgen over veiligheid op rotondes

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over het aantal ongevallen dat plaatsheeft op rotondes. De partij zal vanavond tijdens de raadsvergadering hier vragen over stellen aan het college.

“Op nieuwssites verschijnen regelmatig berichten over verkeersongevallen op rotondes. De afgelopen maanden vonden op rotondes door heel Amstelveen verkeersongevallen plaats. De ChristenUnie maakt zich hier zorgen over en vraagt aan het college te onderzoeken op welke wijze het aantal ongevallen op rotondes omlaag kan worden gebracht.” aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Het college heeft een aantal jaren geleden een beleid ingezet, waarbij kruispunten met stoplichten werden vervangen door rotondes. Deze maatregel had tot doel om kruispunten veiliger te maken. 

“De ChristenUnie vraagt zich af of deze maatregel de verkeersveiligheid inderdaad heeft bevorderd,” vervolgt De Pijper. “Wij willen van het college weten welke maatregelen worden getroffen om rotondes veiliger maken, zoals bijv. een 30 kilometer zone op de toegangswegen naar de rotonde, het plaatsen van stoplichten bij de toegang tot de rotonde, éénrichtingverkeer van fietsers op de rotonde en het wegnemen van de belemmeringen van het uitzicht op de rotonde.”

“Tenslotte wil de ChristenUnie van het college weten of men bereid is om in afwachting van nader onderzoek ten aanzien van de verkeersveiligheid de vervanging van kruispunten door rotondes voorlopig stop te zetten. Wat ons betreft moet er een einde komen aan de vele ongelukken op de rotondes in Amstelveen,” aldus Bert de Pijper.  

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS