HomePolitiekBbABurgerbelangen plaatst vraagtekens bij aanbesteding WMO-vervoer

Burgerbelangen plaatst vraagtekens bij aanbesteding WMO-vervoer

De lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) plaatst vraagtekens bij de aanbesteding van het WMO-vervoer in Amstelveen. Het grote aantal klachten wekt volgens raadslid Kitty Huisman van de partij de indruk dat het aanbestedingsproces heeft gefaald en dat er te veel is gelet op prijs en te weinig op kwaliteit.

Voor de aanbesteding in 2021 is een document opgesteld waarin functionele eisen zijn gedefinieerd waaraan door de aanmelders voldaan moest worden. “Bij de gunning speelden kwaliteitscriteria echter geen rol, maar is alleen naar de geoffreerde prijs gekeken,” stelt Huisman.

Sinds 1 januari 2022 wordt het WMO-vervoer verzorgd door Maasstad Regie Centrale (MRC). Het gaat om een contract voor zes jaar waar een bedrag van 12 miljoen euro mee is gemoeid. Ook Aalsmeer is hierin meegenomen.

De komst van MRC heeft echter gezorgd voor veel onvrede. Het college van B&W heeft de problemen al onderkend en er is in april een verbeterplan opgesteld. Bezorgde bewoners laten AAN! weten dat de service nog steeds te wensen overlaat.

Huisman en haar partijgenoot Ewa Petiet hebben daarom enkele vragen bij het college neergelegd. Zij willen weten of de gunning louter op basis van de prijs is geweest en of de kwaliteit niet is meegenomen. “Zo ja, waarom heeft het college gekozen voor gunning op basis van laagste tarief? Bij de aanbesteding in 2017 woog kwaliteit voor 30% mee. Welke afweging heeft het college gemaakt om dat bij deze aanbesteding niet (meer) te doen?” vraagt bbA zich af.

Ook wordt gevraagd of de lage prijzen niet zorgen voor een enorme werkdruk bij de chauffeurs. Petiet: “Wij vinden dat kwaliteit in de aanbestedingen óók een belangrijke rol moet spelen. We willen daarom van het College weten of, en zo ja hoe, kwaliteitseisen voortaan een grotere rol zullen spelen in de gunning van aanbestedingen. Gaat het college ervoor  zorgen dat kwaliteitseisen voortaan een grotere rol spelen in de gunning van aanbestedingen en zo ja, hoe? 

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS