Home Politiek BbA Burgerbelangen: maximaal 110.000 inwoners en park à la Vondelpark in Bovenkerkerpolder

Burgerbelangen: maximaal 110.000 inwoners en park à la Vondelpark in Bovenkerkerpolder

AMSTELVEEN – Het verkiezingsprogramma Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is duidelijk over de toekomst van Amstelveen. Wat betreft de lokale partij wordt er nog gebouwd in Legmeer en de Scheg en stopt de uitbreidingsdrift van Amstelveen bij 110.000 inwoners. Om het groene karakter van Amstelveen te behouden moet er ten zuiden van de Nesserlaan een toonaangevend stadspark worden gebouwd.

“Het doorgroeien naar bijvoorbeeld 125.000 inwoners tast in de ogen van bbA de leefbaarheid van de stad aan en zet de voorzieningen te veel onder druk. Dat gaat bbA een stap te ver.”, licht Ruud Kootker, lijsttrekker van bbA, toe.

Niet eindeloos doorbouwen

Het is overigens geen verrassing dat bbA een streep zet bij 110.000 inwoners. In juli liet Kootker tijdens de behandeling van de Perspectiefnota al duidelijk weten dat verdere verdichting van Amstelveen absoluut niet wenselijk is. “Niet eindeloos doorbouwen, een pas op de plaats maken en de woondruk verplaatsen is wat Burgerbelangen Amstelveen wil,” liet Kootker destijds weten.

Lees ook: Burgerbelangen: ‘Niet eindeloos doorbouwen maar woondruk verplaatsen’

Om in het bijzonder aan de behoefte van starters en ouderen te voldoen wil bbA wel dat er meer starterswoningen worden gebouwd, maar ook meer levensloopbestendige woningen en zorgwoningen. Kootker: “bbA vindt het niet meer dan reëel om bij de woningtoewijzing de Amstelveense leraar, de verpleegkundige en het politie-, brandweer- en ambulancepersoneel voorrang te geven.”

Stadspark

BbA wil dat in de nieuw aan te leggen wijken zoals Nieuw Legmeer en De Scheg stadsparken ontwikkeld moeten worden. “Wij willen ook dat de bestaande polders die Amstelveen omringen, zowel aan de zuidflank als de oostflank, als groene zones blijven bestaan en niet ten prooi vallen aan verdere uitbreiding van de stad ten behoeve van de woningbouw,” schrijft bbA verder in het verkiezingsprogramma.

De partij ziet ruimte om aan de oostkant van de Bovenkerkerweg ten zuiden van de Nesserlaan in de Bovenkerkerpolder een nieuw, toonaangevend stadspark te bouwen. “Een Amstelveens Stadspark à la het Vondelpark, dat tegelijkertijd als ‘landmark’ van Amstelveen het groene karakter van onze stad nationaal op de kaart zet,” schrijft bbA met een knipoog naar het door de VVD gewenste landmark.

Mobiele versie afsluiten