HomeAmstelvenersBinnenkort geen vergunning meer nodig voor kleine bouwwerken

Binnenkort geen vergunning meer nodig voor kleine bouwwerken

AMSTELVEEN – Om de regeldruk te verlagen wil het college van B en W de vergunningplicht voor kleine bouwprojecten en verbouwingen afschaffen of gemakkelijker maken. Denk hierbij aan een dakkapel, aanbouw of erfafscheiding.

Het is niet zo dat alles nu maar kan worden gebouwd. Zo moet wel worden voldaan aan bepaalde voorwaarden of welstandseisen. Met de verruiming van het aantal vergunningsvrije bouwwerken wordt vooruit gelopen op de invoering van de Omgevingswet in 2022. 

“Het verruimen van het aantal vergunningsvrije bouwwerken helpt niet alleen de Amstelvener die een kleine aanbouw wil realiseren, maar helpt ook de gemeente bij het verlagen van de werkdruk bij het team vergunningen en handhaving”, zegt wethouder Herbert Raat (handhaving en vergunningen). “Doordat er minder vergunningaanvragen en toezichttaken op verleende vergunningen te verwerken zijn, kunnen zij zich richten op de echte excessen. Waar mogelijk willen we bestaande procedures vereenvoudigen en besluitvorming versnellen.”

Onderzoek

Het college is op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om regels te verruimen om zo ook het aantal handhavingszaken te verminderen. Het aantal handhavingszaken overstijgt het personeel waardoor er een achterstand is ontstaan in het aantal zaken met een lage prioriteit. Of een bouwwerk voldoet aan de vergunningsvrije voorwaarden kan bekeken worden op www.omgevingsloket.nl. Als dat zo is, dan hoeft er niet te worden getoetst aan de welstandscriteria.  

Voor de verruiming is een aanpassing nodig van de Welstandsnota Amstelveen. De Welstandsnota wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2021. 

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS