HomeAmstelvenersBesluit over aanpassen kruising voor HWC nog even in ijskast

Besluit over aanpassen kruising voor HWC nog even in ijskast

AMSTELVEEN – De kruising Startbaan/Van der Hooplaan ter hoogte van het Hermann Wesselink College wordt voorlopig niet aangepakt. Om tot een goede inrichting van het verkeersknooppunt te komen zijn tellingen nodig. Door de coronatijd is het echter onmogelijk om goede telling uit te voeren. Het fiets- en autoverkeer is hiervoor te afwijkend van de normale situatie.

Het Amstelveense college van B&W is tevens van mening dat er pas een goed besluit genomen kan worden als de nieuwbouw van het HWC volledig is afgerond. De raad had in juli 2021 gevraagd om nog eens goed naar situatie op de kruising Van der Hooplaan/Startbaan te kijken. In eerste instantie stond een rotonde gepland voor het kruispunt.

Telling op later moment

De gemeente Amstelveen wilde deze maand verkeerstellingen door onze gehele gemeente houden. Door de huidige covidcrisis zal een dergelijke telling echter een vertekend beeld geven. De tellingen worden nu op een later moment uitgevoerd.

Wel geeft het college aan dat er al diverse maatregelen zijn genomen om de verkeersdruk op spitstijden terug te dringen: “Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar hebben het Herman Wesselink College en het Amstelveencollege in overleg met het college besloten lestijden aan te passen, zodat er meer spreiding van het fietsverkeer gedurende de ochtendspits plaats vindt. Beide scholen hebben uitgesproken hun lestijdenrooster over een half jaar te evalueren en dan vervolgens te kijken wat de volgende stap is.”

Foto('s):Google Maps

AANRADERS