HomePolitiekBbABBA wil voorkomen dat kosten kaartje zwembad onaanvaardbaar stijgen door hoge energieprijzen

BBA wil voorkomen dat kosten kaartje zwembad onaanvaardbaar stijgen door hoge energieprijzen

AMSTELVEEN – Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich zorgen dat als gevolg van de sterk gestegen gasprijzen de tarieven voor het zwemmen in De Meerkamp onaanvaardbaar hoog worden.

Namens de lokale partij wijst het raadslid Ewa Petiet op een artikel in De Volkskrant van 21 oktober. Hierin wordt gesteld dat van de sportaccommodaties vooral zwembaden en overdekte ijsbanen te lijden hebben van de sterk gestegen energietarieven. Bba is bang dat het zwembad dit gaat doorberekenen aan de gebruikers.

Afspraken

BbA wil dat de gemeente eventuele meerkosten als gevolg van de stijgende energieprijzen ten laste laat komen van de begroting voor 2022. De partij roept het gemeentebestuur op om in overleg met de exploitant AmstelveenSport te komen tot afspraken om de zwemtarieven voor 2022 op het niveau te houden van 2021.

Daarbij wil bbA ook dat er voorstellen komen om onevenredige prijs- en kostenstijgingen in de toekomst structureel kunnen opgevangen. Raadslid Ewa Petiet: “BbA ziet het zwembad als een centrum van de sport- en bewegingsmogelijkheden in Amstelveen. Zwemmen is voor alle kinderen van essentieel belang en het zou te gek zijn als kinderen of volwassenen moeten afhaken omdat het leren zwemmen te duur wordt.”  

AANRADERS