Home Amstelveners Amstelveners kunnen meedenken over gezelliger en beter Stadshart

Amstelveners kunnen meedenken over gezelliger en beter Stadshart

AMSTELVEEN – De gemeente vraagt inwoners ideeën aan te dragen voor vernieuwing en verbetering van het Stadshart van Amstelveen. De input wordt vervolgens verwerkt in de Gebiedsvisie Stadshart. Deze ligt rond de zomer ter besluitvorming. 

Geïnteresseerden kunnen hun ideeën aandragen voor vier verschillende categorieën: openbare ruimte, verlevendiging Stadsplein, cultuur en recreatie en winkelgebied. Aangedragen ideeën worden getoetst op haalbaarheid (bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid, financiën en draagvlak in de omgeving) en vervolgens in de gebiedsvisie verwerkt.

Daarnaast worden de ideeën gedeeld met de verschillende vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen, culturele instellingen en ondernemers in het gebied, om zo gezamenlijk tot een vernieuwd en verbeterd Stadshart te komen. 

Functioneel maar niet gezellig

“Het Stadshart is een plek waar wonen, winkelen, werken, recreëren en cultuur samenkomen,” aldus wethouder Herbert Raat (Stadshart). “Dat is de kracht van het Stadshart. Maar het is ook de hoogste tijd dat we bepaalde zaken aan gaan pakken. Alles is heel functioneel, maar het is er niet gezellig”. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken) vult aan: “Het Stadsplein bijvoorbeeld. Deze nodigt niet uit om hier de hele dag te verblijven. ’s Avonds zit het binnen in restaurants wel vol, maar buiten oogt het plein nog steeds verlaten. Daarom vragen we onze inwoners mee te denken. Want het Stadshart is een plek van en voor iedereen.” 

Gebiedsvisie leidraad

De Gebiedsvisie Stadshart is een verdere uitwerking van de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart en de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart en is daarmee een leidraad voor toekomstige plannen binnen het Stadshart. 

Meedenken kan via het participatieplatform Denk Mee. Iedereen kan meedenken over verschillende categorieën binnen het gebied.

Mobiele versie afsluiten