HomeAmstelvenersAmstelvener beter in afval scheiden maar levert nog steeds te veel restafval

Amstelvener beter in afval scheiden maar levert nog steeds te veel restafval

De Amstelvener leverde in 2021 65 procent van het huishoudelijk afval gescheiden in. Dat is nog onder het streefpercentage van 75 procent maar wel beter dan de voorgaande jaren. In 2020 werd bijvoorbeeld 62 procent gescheiden afval aangeleverd.

Met het streven 75 procent gescheiden afval in te leveren volgt Amstelveen het landelijk beleid. Om dit cijfer te halen mag elke inwoner gemiddeld 100 kilo restafval per jaar inleveren. Dat was in 2021 nog 149 kilo per inwoner. Het eerste coronajaar (2020) zorgde nog voor een forse toename van het restafval.

In Amstelveen wordt Plastic verpakkingsmateriaal, Metalen en Drankkartons (PMD), papier/karton, glas, textiel en Groente, Fruit, Tuinafval-Etensresten (GFT-E) gescheiden ingezameld.

Meer inzamelrondes laagbouw

Het college ziet dat er nog genoeg ruimte is voor verbeteringen bij het gescheiden inzamelen van afval. Daar wordt op korte termijn al actie voor ondernomen door bijvoorbeeld extra inzamelrondes voor GFT/E-afval bij laagbouw. Ook wordt er ingezet op extra textiel- en glascontainers.

De resultaten uit 2021 op een rijtje:

• De gemiddelde hoeveelheid PMD per inwoner was in 2021 37,5 kg, tegen 30 kg in 2020. Dit is een toename van 25%.
• De gemiddelde hoeveelheid papier/karton per inwoners was in 2021 46, tegen 56
kg in 2020. Dit is een afname van 18%.
• De gemiddelde hoeveelheid opgehaald glas per inwoner via ondergrondse containers
en het Afvalbrengstation betrof in 2021 23 kg. Dit is een afname van 6%.
• De gemiddelde hoeveelheid ingezameld textiel is in 2021 gelijk gebleven met 2020
op 4 kg per inwoner.
• De gemiddelde hoeveelheid GFT-E per inwoners was in 2021 42 kg per inwoner. Dat
is een afname van 19% afgenomen ten opzichte van 2020.
• Het aandeel herbruikbare goederen is licht gedaald van gemiddeld ruim 15 kg per
inwoner in 2020 naar bijna 13 kg per inwoner in 2021. Het gaat om goederen die naar
de kringloopwinkel worden gebracht of in de daarvoor bestemde container op het
Afvalbrengstation zijn geplaatst.

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS