HomeDossier: De EnergietransitieAmstelveen wil 2040 ‘van het gas af’, maar benodigde oplossingen voorlopig nog...

Amstelveen wil 2040 ‘van het gas af’, maar benodigde oplossingen voorlopig nog niet beschikbaar

AMSTELVEEN – Ook Amstelveen moet voor 2050 de CO2-uitstoot flink teruggebracht hebben. Onderdeel daarvan is de warmtetransitie, waarvoor de gemeente de Transitievisie Warmte Amstelveen in december 2020 heeft opgesteld. Maar de benodigde technieken om van het gas af te gaan zijn nog niet klaar.

In het klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 door 195 landen ondertekend is, waaronder ook de Europese Unie, is bepaald dat de landen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Dit om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graag Celsius. Maar Amstelveen wil dit al in 2040 bereiken. Floor Gordon, wethouder van Duurzaamheid, vindt dat deze doelstelling vraagt om een stevige ambitie: “We zien het klimaatprobleem als iets urgents. We willen de stad goed achterlaten voor onze kinderen. Als je streeft naar de deadline, kan je eroverheen schieten. Wij zetten de ambitie op eerder, zodat we de ruimte en tijd te hebben om het goed te doen.”

Onvoldoende beschikbare warmtebronnen

Om de doelstelling te behalen is het belangrijk om duurzame alternatieven voor aardgas te gaan gebruiken. Maar uit een analyse van de beschikbare warmtebronnen door de gemeente blijkt dat er op dit moment onvoldoende duurzame collectieve warmtebronnen zijn om heel Amstelveen fossiel onafhankelijk te verwarmen. 

Ook groengas en waterstof zijn de komende tien jaar naar verwachting niet of onvoldoende beschikbaar. De technieken, die nodig zijn om ‘van het gas af te gaan’ bestaan dus nog niet. Voor grote delen van de stad bestaat de verduurzaming daarom tot 2030 vooral uit isoleren, isoleren, isoleren en het duurzaam opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen. 

“Je bent geslaagd als je de CO2-uitstoot drastisch weet te verminderen voor een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen”

Floor Gordon, wethouder gemeente Amstelveen

Gordon: “De meeste oplossingen zijn pas beschikbaar op langere termijn. Er is veel in ontwikkeling en ik reken er zelf op dat er de komende jaren veel extra innovatiekracht komt. Extra investeringen vanuit het coalitieakkoord gaan helpen voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.”  

Echte doel is CO2-reductie

Toch hoeft dat volgens Gordon geen beperking te zijn: “Uiteindelijk is ‘van het gas af’ een middel om het echte doel te bereiken en dat is de CO2-uitstoot drastisch naar beneden te brengen. Dat doen we ook door het verduurzamen van woningen.” 

Inwoners van Amstelveen kunnen terecht bij het energieloket van de gemeente, als ze meer informatie willen over wat ze zelf kunnen doen om hun woning te verduurzamen. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. “Heel veel inwoners zijn al aan de slag. We krijgen jaarlijks 20.000 vragen binnen bij het energieloket. Isoleren en verduurzamen is altijd goed en het staat ook niets in de weg. Daar val je niemand mee lastig. Je zal het ook moeten doen, anders kan je straks niet van het gas af.”

Hogere kosten

Uit de Transitievisie Warmte Amstelveen blijkt dat de gemeente een aantal wijken in Amstelveen Noord heeft aangewezen om als eerste van het gas af te gaan. Daar ligt namelijk al een warmtenet. Voor de overige wijken is, behalve isoleren en energie besparen dus nog geen concreet plan. Toch zou het negatief kunnen uitpakken als inwoners op eigen houtje zijn huis al volledig aardgasvrij zou maken, volgens Gordon. “Als ze nu zelf van het gas af gaan, vallen mensen af die anders in het collectief zouden meegaan. Dan wordt het collectief per huishouden duurder. Daarom moet er duidelijkheid komen welke buurt welke oplossingsmogelijkheid heeft.” 

Succes of falen

Gaat het Amstelveen lukken om 2040 de doelstellingen van de CO2-reductie te halen? “Er zijn allerlei bedreigingen, maar ook heel veel kansen waarmee het wel kan lukken. We moeten aan onze ambities vasthouden. En misschien is het ook gelukt als het voor 90 procent gelukt is. Het is geen kwestie van succes of falen. Je bent geslaagd als je de CO2-uitstoot drastisch weet te verminderen voor een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen”, aldus Gordon.

Voor de gehele Transitievisie Warmte Amstelveen, klik hier.

AANRADERS