Home Amstelveners Amstelveen ondanks 10 als rapportcijfer niet meer financieel beste leerling van de...

Amstelveen ondanks 10 als rapportcijfer niet meer financieel beste leerling van de klas

AMSTELVEEN – De financiële huishouding van de gemeente Amstelveen is net als vorig jaar goed op orde. Dat blijkt uit een benchmark van accountantskantoor BDO. Onze gemeente is echter niet zoals vorig jaar de beste leerling van het klasje ‘Gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners’. Deze keer moet Amstelveen drie gemeenten voor laten gaan, ondanks dat er 10 als rapportcijfer wordt gescoord.

Naast het rapport van BDO heeft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind vorig jaar laten weten dat Amstelveen er financieel goed voor staat. Zij heeft op basis van de jaarrekeningen 2020 onderzoek gedaan naar de financiële condities van gemeenten en beoordeelde Amstelveen met het cijfer 9,5.

‘Wachten op kabinet voor duidelijkheid financiële toekomst’

Herbert Raat, wethouder financiën

“Net als in veel andere gemeenten staan ook in Amstelveen de financiën onder druk”, reageert wethouder Herbert Raat (financiën). “Door onze gezonde financiële positie staan we echter niet meteen met de rug tegen de muur en hoeven we geen paniekvoetbal te spelen. We blijven investeren in goede voorzieningen en houden ons sociale beleid overeind. Daarvoor gebruiken we onze reserves. Van het nieuwe kabinet verwachten we de komende tijd duidelijkheid over onze financiële toekomst. Dan kan na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 een nieuwe gemeenteraad de goede keuzes voor de toekomst maken.”

BDO: tekorten nemen af, uitdagingen worden groter

Incidentele voordelen maskeren de structurele problematiek bij veel gemeenten, zegt BDO. Een van die incidentele voordelen is de verkoop van aandelen Eneco. Ook Amstelveen profiteerde hiervan, net als 43 andere gemeenten. Volgens BDO ligt verdere verschraling van gemeentelijke voorzieningen bij veel gemeenten nog steeds op de loer. Dat terwijl de uitdagingen veel groter worden. De 355 Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar gezamenlijk een tekort van € 1 miljard. 

Amstelveen beschikt nog steeds over een goede financiële reservepositie. Deze reserves kan de gemeente gebruiken als de nood aan de man komt, zoals tijdens de huidige coronapandemie. Amstelveen heeft bijvoorbeeld in een Lokaal Coronafonds € 15 miljoen vrijgemaakt uit de eigen reserves om Amstelveense instellingen, ondernemers en inwoners die het financieel zwaar hebben te kunnen ondersteunen. Ook zet de gemeente de reserves in om de Jeugdzorg en Wmo overeind te houden, ondanks de grote tekorten. In 2022 komt dit uit op een bedrag van ruim € 8 miljoen. De verkoop van Eneco heeft geholpen om de reserves weer aan te vullen, zodat de Amstelveense financiële positie nog steeds gezond is. 

Screenshot Benchmark BDO.
Mobiele versie afsluiten