HomeMilieu en duurzaamheidAfvalpas gaat op termijn verdwijnen en wordt 'druppel of tag'

Afvalpas gaat op termijn verdwijnen en wordt ‘druppel of tag’

AMSTELVEEN – Op termijn gaat de afvalinzameling in Amstelveen veranderen. Een van de belangrijkste aanpassingen betreft de afvalpas. Deze blijkt te snel te beschadigen. Vervanger wordt een zogenoemde druppel of tag van hardplastic.

Daarnaast komen er extra bovengrondse GFE (groente, fruit en etensresten) en ondergrondse textiel- en glascontainers. Het grof afval dat illegaal naast ondergrondse containers wordt gezet, gaat nu ook in het weekend worden opgeruimd. Ook komt er betere informatievoorziening naar (nieuwe) inwoners, waaronder expats.

Inwoners kwamen met verbeteringen

De nieuwe plannen zijn uitgewerkt het nieuwe Grondstoffenplan 2022-2026. Wethouder Floor Gordon (afvalbeheer): “De kern van het ‘Grondstoffenplan 2022-2026’ is het voorkomen van afval en het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle grondstoffen afkomstig van huishoudens. Het huidige systeem van afvalinzameling functioneert goed, maar er is altijd ruimte voor optimalisatie. Daarom hebben we inwoners gevraagd wat er verbeterd kan worden aan de afvalinzameling.” 

Verminderen restafval

Amstelveen volgt met haar afvalbeleid de landelijke doelstelling om ervoor te zorgen dat huishoudelijk afval tenminste voor 75% wordt gescheiden, zodat er jaarlijks gemiddeld maximaal 100 kg restafval per inwoner overblijft. In 2020 werd het huishoudelijk afval voor 61% gescheiden en bleef 179 kg restafval per inwoner over. Uiteindelijk streeft Amstelveen naar een ‘circulaire economie’. Dit betekent dat er geen afval overblijft, alleen grondstoffen voor nieuwe producten.

De nieuwe plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Redactie
Redactiehttps://aanamstelveen.nl
De redactie van AAN! staat 24/7 paraat om het laatste nieuws uit Amstelveen te brengen. Daarvoor werken wij samen met natuurlijk onze vrijwilligers, maar ook met onze nieuwspartner NH Nieuws. Nieuwstip? Mail ons via redactie@aanamstelveen.nl

AANRADERS