HomeWijkenKeizer Karelpark12 keer Vrouwendag

12 keer Vrouwendag

Op 8 maart vieren we ieder jaar weer internationale vrouwendag, daarna is het stil. Hoe zou het zijn om het 12 x per jaar te vieren? Daarom komt Apurva Parkhe met een plan waarbij door het jaar heen diverse onderdelen van “vrouwenthematiek” onder de aandacht gebracht worden. 12 x vrouwendag noemen we dat.

De inspanningen die vrouwen in hun verschillende rollen verrichten voor de samenleving krijgen niet op een maar op meerdere dagen aandacht. Te beginnen met een ostentatieve survey in Stadshart op 8 maart.

Minimaal 10 vrouwen gaan ‘de straat op’ om aan vrouwen een rode bloem aan te bieden en te vragen “welk vrouwenthema verdient de aandacht?”.

Daags na de survey zijn de thema’s geïnventariseerd, verwerkt en plant de werkgroep 12 x
vrouwendag ze in.

Het plan heeft al een aantal thema’s opgeleverd:
– Een groep vrouwen wilde voor 8 maart een film (De doula’s van Amsterdam) naar
Amstelveen halen en heeft contacten met bioscoop en zaal ter nabespreking rond maar de film is 8 maart niet beschikbaar. In het kader van 12 x vrouwendag A’veen kan dit nu een
ander moment gepland worden.
– Een andere groep vindt het onderwerp menopauze belangrijk voor de internationale
gemeenschap. Door de straat op te gaan en onderwerpen te inventariseren komen vrouwen van diverse leeftijden en culturen aan bod.


Uit voorgaande jaren blijkt Vrouwen in Amstelland | Amstelveen | Facebook een goed contactmiddel te zijn, met deze aanpak hoop ik (als wijkcoach) ook een groep op te bouwen die meer duurzaam bezig gaat met vrouwenthema’s voor Amstelveen. Een nieuw internationaal
vrouwencomité.

AANRADERS